Skip to main content

Ochrona antyfraudowa firm faktoringowych

Wśród uczciwych przedsiębiorców, wnioskujących o uzyskanie finansowania bieżącej działalności poprzez zastosowanie faktoringu, pojawiają się również osoby z intencjonalnym zamiarem oszustwa. Teraz firmy faktoringowe zyskują nowe narzędzie do ochrony przed fraudami, czyli nadużyciami polegającymi na uzyskania finansowania bez intencji jego spłaty czy wielokrotnego finansowania tych samych faktur.

Od 15 września 2021 roku firmy faktoringowe mogą temu procederowi znacznie lepiej przeciwdziałać. Jest to możliwe dzięki nowelizacji ustawy Prawo bankowe, która rozszerza katalog podmiotów, które mogą wymieniać się informacjami o podejrzeniach nadużyć oraz wyłudzeniach z pozostałymi uczestnikami rynku finansowego. Art. 106d ustawy w zmienionym brzmieniu rozszerza ten katalog właśnie o firmy faktoringowe.

Dzięki nowelizacji ustawy faktorzy mogą dołączyć do systemu Platformy Antyfraudowej BIK, której uczestnikami są banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i oraz firmy leasingowe i pożyczkowe. Platforma dzięki wiedzy dostarczonej przez jej uczestników, pozwala wzajemnie ostrzegać się o potencjalnych nadużyciach, identyfikować, wychwytywać i zwalczać wyłudzenia finansowe. Praforma jest narzędziem w pełni zautomatyzowanym, umożliwiającym współdzielenie informacji między wszystkimi uczestnikami systemu.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.