Skip to main content

Wzrost obrotów o 25,8% w ciągu roku

Firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w roku 2021 sfinansowały 21,1 mln faktur na kwotę łącznie 362,4 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów o 25,8% w skali roku. W ciągu ostatnich 10 lat tylko raz w 2018 roku Polski Związek Faktorów odnotował większą dynamikę rozwoju.

Widać, że faktoring sprawdził jako narzędzie finansowania w trudnych kryzysowym, pandemicznym okresie. Istotnym wsparciem był tu i nadal jest program gwarancji limitów faktoringowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. "Program znacząco podniósł elastyczność członków PZF w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych i udzielaniu nowego finansowania w ramach faktoringu z regresem oraz faktoringu odwrotnego" mówi Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Z faktoringu skorzystało 26 tys. przedsiębiorstw, czyli aż o 41% więcej niż rok wcześniej. Większość firm korzystających w ubiegłym roku z faktoringu stanowiły firmy produkcyjne (44,6%) i dystrybucyjne (35,5%), w mniejszym stopniu z faktoringu korzystały również firmy detaliczne (3,8%), transportowe (2,9%), usługowe (1,9%), budowlane (0,9%), pozostałe (10,4%). Odnotowana też, że po faktoring sięga coraz więcej małych i mikro firm.

Dane zostały zebrane wśród członków Polskiego Związku Faktorów (PZF) zrzeszającego podmioty świadczących usługi faktoringowe, w tym 5 banków komercyjnych i 21 wyspecjalizowane niebankowe firmy udzielające finansowania.

Źródło: Polski Związek Faktorów