Skip to main content

Ponad 26 tysięcy firm skorzystało z faktoringu

W 2021 roku z faktoringu skorzystało 26 371 przedsiębiorstw, jest to wzrost aż o ponad 5 tysięcy w ciągu roku. Oznacza to, że w naznaczonym pandemią 2021 roku firmy faktoringowe miały prawie o 25% więcej klientów niż rok wcześniej. Wartość wykupionych wierzytelności wzrosła natomiast o 29,4%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Faktoring rok do roku:

  2020 2021 zmiana zmiana %

Liczba klientów (faktorantów)

  21 153 26 371 5 218 24,7%

Liczba wykupionych faktur w tys.

18 559 21 710 3 151 17,0%
Wartość wykupionych wierzytelności
 w mln zł
308 975 399 822 90 847 29,4%
Opracowania własne na podstawie danych GUS.

Wartość wykupionych w 2021 roku wierzytelności wyniosła 399 822 mln zł i oznacza to wzrost obrotów o 29,4% w ciągu roku. Z tego niebankowe firmy faktoringowe wykupiły wierzytelności wartości 325 017 mln zł, w bankach wartość ta wyniosła 74 804 mln zł. Do faktoringu zostało przekazanych i sfinansowanych ponad 21 mln faktur, czyli o 17% więcej faktur niż w 2020 roku.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności wyniosła 334 176 mln zł, stanowiło to 83,6% całego wolumenu wykupionych wierzytelności, w faktoringu zagranicznym wartość wykupionych wierzytelności wyniosła 65 645 mln zł, czyli 16,4% ogólnej wartości. W faktoringu krajowym najczęściej stosowany był faktoring pełny (51,7%), rzadziej faktoring z regresem (24,7%), faktoring odwrotny (20,2%) i faktoring mieszany (3,4%). Faktoring pełny odnotował w ciągu roku wzrost wartościowy o 38,1% i wyniósł 172 679 mln zł, wartość wierzytelności objętych faktoringiem z regresem wyniosła 82 504 mln zł, co oznacza wzrost o 21,8% w stosunku do 2020 roku.

Z faktoringu w 2021 roku w Polsce skorzystało 26 371 przedsiębiorstw. Z tego najwięcej 7 528, czyli 28,5% firm prowadziło działalność handlową, 5 565 (21,1%) firmy zajmowało się transportem i gospodarką magazynową, 4 948 (18,8%) to firmy prowadzące działalność przemysłową, 2 370 (8,99%) przedsiębiorstw prowadziło inną działalność usługową, a 2 186 (8,29%) firm zajmowało się budownictwem.

Dane zostały zebrane w grupie 52 podmiotów prowadzących w 2021 roku działalność faktoringową. Były to 43 niebankowe firmy faktoringowe oraz 9 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny