Skip to main content

Ponad 460 mld zł wykupionych wierzytelności

W 2022 roku firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) sfinansowały 23,9 mln faktur na kwotę 460,6 mld zł. To wzrost skali obrotów o 27,1% w porównaniu do roku poprzedniego.

W roku ubiegłym dynamiczniej rósł faktoring niepełny, bo aż o 32%, natomiast wolumen faktoringu pełnego wzrósł o 22% w porównaniu do obrotów z 2021 roku. W 2022 roku udział wolumenu faktoringu niepełnego w stosunku do pełnego wynosił 51% do 49% na korzyść niepełnego. W faktoringu międzynarodowym obroty wzrosły o 27% do poziomu ponad 80 mld zł, co stanowiło 17% obrotów faktoringowych ogółem.

Kolejny rok z rzędu rynek faktoringu urósł o ponad jedną czwartą, jednak wynik tym razem można w dużej mierze przypisać inflacji wpływającej na wartość wystawianych faktur. Jednocześnie jednak w 2022 roku o 13% do 23,9 mln wzrosła liczba faktur wykupionych przez firmy faktoringowe.

Przewodniczący komitetu wykonawczego PZF Konrad Klimek zwrócił uwagę, że "jeszcze 10 lat temu z faktoringu korzystało 5,5 tys. firm, 5 lat później było ich 9 tys. Dziś liczba ta wzrosła do 25 tys. i to w tak trudnym i niepewnym czasie. Obsługujemy 24 mln faktur, czyli ponad 5 razy więcej niż 10 lat temu."

Z faktoringu skorzystało 24,8 tys. przedsiębiorstw, co jednak było spadkiem wobec 25,8 tys. firm korzystających z usługi w 2021 roku. Większość firm korzystających w ubiegłym roku z faktoringu stanowiły firmy produkcyjne (45,0%) i dystrybucyjne (36,6%), w mniejszym stopniu z faktoringu korzystały firmy detaliczne (4,6%), transportowe (4,6%), usługowe (1,9%), budowlane (1,2%), i inne (6,2%).

Dane zostały zebrane wśród członków Polskiego Związku Faktorów zrzeszającego podmioty świadczące usługi faktoringu, w tym 5 banków komercyjnych i 19 wyspecjalizowanych niebankowych firm faktoringowych. Polski Związek Faktorów w 2022 roku skupiał większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce.

Źródło: Polski Związek Faktorów