Skip to main content

Wzost o 19,2% - rośnie zanaczenia faktoringu

Wartość wykupionych przez faktorów (firmy faktoringowe i banki łącznie) wierzytelności wzrosła o 19,2%, z 94 862 mln zł w 2011 r. do 113 060 mln zł w roku 2012. Podał Główny Urząd Statystyczny po badaniu przeprowadzonym wśród 46 podmiotów prowadzących w 2012 r. działalność faktoringową.

Faktoringu krajowy stanowił 83,7% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring eksportowy 16,3%. W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się o 20,3% do 94 617 mln zł, a w faktoringu zagranicznym o 13,6% do 18 443 mln zł.

Podobną popularnością cieszą się faktoring pełny i faktoring z regresem. W faktoringu krajowym w 2012 r. w ujęciu wartościowym faktoring z regresem stanowił 49,8%, a faktoring pełny (bez regresu) 47,1%. W badaniu uwzględniono również faktoring mieszany, który stosowano dla 3,1% wykupionych wierzytelności.    

Dynamikę wzrostu potwierdzają dane Polskiego Związku Faktorów. 19 firm zrzeszonych w PZF w 2012 r. sfinansowało wierzytelności o wartości 81 806,67 mln zł. W porównaniu do roku 2011 jest to wzrost o 21,9%.  

W portfelu firm PZF udział faktoringu pełnego w 2012 r. stanowił 54% obrotów. Natomiast udział w finansowaniu transakcji międzynarodowych (faktoring eksportowy) stanowił 21,2% łącznych obrotów.