Skip to main content

Faktoring dostępny dla MSP - uważa 79,2 % przedsiębiorców

Najnowsza edycja badania Bibby MSP Index potwierdza wzrost zainteresowania produktami finansowymi dla firm – odsetek przedsiębiorstw, które wystąpiły o jakąkolwiek formę dofinansowania zewnętrznego wyniósł 66,2 proc, co oznacza wzrost o 20 pkt. proc w porównaniu do wiosny tego roku. To jednocześnie wynik porównywalny z odczytem z 2012 roku, kiedy to zanotowano największy spadek nastrojów przedsiębiorców.
 

 

Trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego

Znacząco wzrósł także odsetek badanych potwierdzających, że w ostatnich sześciu miesiącach mieli oni problemy z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Opinię tą podziela obecnie aż 57% ankietowanych przedsiębiorców. Dla porównania jeszcze rok temu jedynie 21 % przedsiębiorstw, które chciało otrzymać kredyt, leasing, faktoring czy dotacje unijne, oceniało cały proces uzyskania środków jako trudny do przejścia. Najwięcej trudności w pozyskaniu środków sygnalizowali przedstawiciele branży budowlanej i transportowej.
 

- Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Widzimy, że nadzieje na lepszą koniunkturę i ogólne polepszenie nastrojów wśród przedsiębiorców wpływają na większe zainteresowanie finansowaniem, które może pomóc w rozwoju firmy. Jednak patrząc na najnowsze wyniki naszego badania widać, że zaostrzające się wymogi oceną ryzyka w praktyce przełożyły się już na mniejszą dostępność tradycyjnego kredytu. Tę lukę w popycie wypełniają inne rodzaje finansowania takie jak faktoring, którego popularność stale rośnie. Dzięki innemu niż w przypadku kredytu podejściu do oceny ryzyka może po niego sięgnąć o wiele więcej firm” komentuje Kuniewicz.

 

Coraz łatwiej pozyskać faktoring

W badaniu ankietowani właściciele i zarządzający firmami oceniali łatwość pozyskania poszczególnych form finansowania. Zdaniem 82,6 % przedsiębiorców najłatwiej jest podpisać umowę leasingową. Stosunkowo prosty jest też dostęp do faktoringu – 79,2 % badanych uważa, że łatwo jest otrzymać faktoring. O 5 pkt proc. spadła postrzegana dostępność kredytu obrotowego – obecnie 74,3 % ankietowanych twierdzi, że łatwo go uzyskać oraz kredytu inwestycyjnego (teraz 60,8 % wobec 69,5 % rok temu). Najtrudniej jest otrzymać firmom MSP środki pochodzące z dotacji unijnych. Ponad 69 %tych, których sięgali po zewnętrzne wsparcie postrzega dostęp do unijnych dotacji jako ciężki.

 


 

O Bibby MSP Index

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Obok śledzenia nastrojów i kondycji bada wybrane problemy i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym popularność i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Badanie prowadzi firma Keralla Research z Wrocławia.