Skip to main content

Najczęstsze powody nieterminowego regulowania płatności

W najnowszym badaniu Bibby MSP Index ankietowani właściciele i zarządzający małymi i średnimi firmami tłumaczyli przyczyny opóźnień płatności i tworzących się zatorów płatniczych między polskimi firmami. Najczęstszą wymienianą przyczyną opóźnień w płatnościach był brak zapłaty i opóźnienia ze strony kontrahentów. Podało ją 72,4% ankietowanych, wskazując również przy tym brak możliwości ściągnięcia i przyspieszenia płatności od opóźniających się dłużników. Jednocześnie co czwarty ankietowany przyznał, że opóźnianie płatności to łatwy sposób na kredytowanie działalności własnej firmy.


- Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: „Finansując działalność kilkuset firm na bieżąco obserwujemy zjawisko zatorów płatniczych. Gdy coraz trudniej o pozyskanie finansowania, opóźnianie płatności staje się bardzo często jedyną formą poprawy płynności własnej firmy. Przedsiębiorcy nie mając wyboru finansują swoje płatności pieniędzmi kontrahentów. Biorąc pod uwagę coraz ostrzejsze kryteria przyznawania kredytów, zjawisko to może się jeszcze bardziej nasilać. Alternatywą, która zyskuje coraz większą popularność staje się faktoring, stosujący inny system zabezpieczeń i oceny ryzyka” komentuje Krzysztof Kuniewicz.

Jednocześnie blisko 10% badanych wskazało, że niesolidnym płatnikom sprzyja opieszałość systemu sądowego, a także słaba polityka windykacyjna samych wierzycieli.  

Przedsiębiorcy coraz bardziej ostrożni

W badaniu sprawdzano również jakie środki prewencyjne stosują firmy wobec niesolidnych dłużników. 81,1% ankietowanych przyznaje, że regularnie wysyła maile, SMSy, a także stosuje ponaglenia telefoniczne. Blisko połowa badanych potwierdza, że decyduje się na wstrzymywanie dostaw wobec niepłacących kontrahentów. Coraz większą popularność zyskują środki prewencyjne takie jak regularne potwierdzanie sald (43,1% firm), podpisane protokoły odbioru (40% firm) oraz upewnianie się czy osoba odbierająca fakturę jest do tego uprawniona (31,1% badanych). Jednocześnie ponad 1/3 przedsiębiorców monitoruje już na bieżąco wypłacalność swoich klientów.

 


Coraz bardziej intensywne działania windykacyjne przedsiębiorców przełożyły się na poprawę płynności MSP, której wskaźnik wyniósł 14,6 i był wyższy od poprzedniej fali badania o 1,4 pkt proc. Jednocześnie całkowity wzrost tego wskaźnika od najniższego wyniku zanotowanego rok temu wyniósł 2,9 pkt. proc..

 


 

O Bibby MSP Index

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Obok śledzenia nastrojów i kondycji bada wybrane problemy i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym popularność i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Badanie prowadzi firma Keralla Research z Wrocławia.