Skip to main content

Najszybciej rozwijająca się branża sektora finansowego w Polsce

Wartość obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wyniosła w 2013 roku 96,58 mld złotych, jest to wzrost o 15,54% w porównaniu do roku 2012. Wynik ten oznacza kontynuacje trendu wzrostowego w branży faktoringowej i pozwala na optymistyczne prognozy na rok bieżący.  

Wierzytelności (łącznie 96,58 mld zł) zostały sfinansowane w ramach różnych rodzajów faktoringu. Najbardziej popularne formy usług faktoringowych w 2013 roku to:

  • faktoring niepełny krajowy – wartość obrotów 39,84 mld złotych,
  • faktoring pełny krajowy - wartość obrotów 36,64 mld złotych,
  • faktoring eksportowy – wartość obrotów 18,41 mld złotych.

W każdej kategorii był to wzrost w stosunku do 2012 roku.

Wyniki mogą być zaskoczeniem i wyglądają szczególnie korzystnie jeżeli uwzględnimy, że dotyczą okresu spowolnienia gospodarczego. Tym samym przedsiębiorcy potwierdzają, że faktoring jest dobrym rozwiązaniem zarówno na czas prosperity jak i kryzysu.

Z usług firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w 2013 roku korzystało 5 438 przedsiębiorstw, które przekazały do faktoringu łącznie 4,41 milionów faktur, wystawionych dla 106 445 kontrahentów.

Źródło: Polski Związek Faktorów