Skip to main content

mFaktoring zamiast BRE Faktoring

W dniu 29.11.2013 roku spółka BRE Faktoring S.A. zmieniła nazwę na mFaktoring S.A. Zmiana jest efektem szerszej strategii ujednolicania nazewnictwa i standardów graficznych wynikających ze zmiany brandu grupy BRE Banku na mBank.

Spółka mFaktoring S.A. jest jednym z pionierów polskiej branży faktoringowej. Została utworzona w 1995 roku i powadziła działalność pod nazwą Polfactor S.A., a w listopadzie 2011 zmieniła nazwę na BRE Faktoring S.A. Właścicielem spółki mFaktoring S.A. jest mBank S.A. jedn z największych banków uniwersalnych działających w Polsce.

Oferta mFaktoring stanowi nierozerwalną część oferty korporacyjnej mBanku i można zapoznać się z nią we wszystkich oddziałach i biurach korporacyjnych mBanku na terenie Polski. Faktoring mBank zapewnia klientom korporacyjnym w ramach usługi faktoringu: finansowanie bieżącej działalności, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców oraz egzekwowanie należności.

mFaktoring oferuje usługi: faktoringu krajowego z regresem oraz z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy i faktoringu eksportowego opartego o współpracę w ramach FactorsChain International.