Skip to main content

Obroty firm faktoringowych w 2013 roku

Polski Związek Faktorów opublikował dane za 2013 rok dotyczące faktoringu w poszczególnych firmach należących do związku. Dane obejmują dwadzieścia firm faktoringowych w tym banki i pozbakowe instytucje finansowe.     

Firmy faktoringowe - zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obroty ogółem (mln PLN)  liczba klientów  liczba dłużników  liczba
 faktur 
Arvato Bertelsmann 611,54 43 929 42 523
Bank Millennium 9 324,64 578 12 444 367 201
Bibby Financial Services 1 473,52 328 4 997 157 488
BNP Paribas Factor 1 588,43 122 1 693 110 579
BOŚ Bank 1 654,56 82 3 415 52 580
BPS Faktor 433,87 75 399 28 372
BZ WBK Faktor 10 856,83 420 13 909 506 090
Coface Poland 9 592,02 145 5 289 333 233
Credit Agricole CF 145,00 40 438 7 588
Faktorzy 150,88 37 125 2 540
HSBC 2 065,57 35 430 47 569
IFIS Finance 1 136,47 69 131 41 326
ING CF 12 873,37 885 12 428 864 263
mFaktoring 7 999,00 312 17 553 502 448
Pekao Faktoring 14 066,37 289 4 767 390 203
PKO Faktoring 2 846,00 163 3 683 203 699
Pragma Faktoring 326 217 906 24 323
Raiffeisen Polbank 14 979,86 1 493 19 406 560 815
SEB 2 642,81 53 3 368 114 068
UBI Factor 1 816,17 52 135 48 879
razem:  96 582,91 5 438 106 445 4 405 787
Źródło: Polski Związek Faktorów

Liderami branży faktoringowej pod względem wielkości obrotów w 2013 roku były kolejno: Raiffeisen Polbank z 16% udziałem (wśród firm zrzeszonych w PZF), Pekao Faktoring (15%), ING Commercial Finance (13%), BZ WBK Faktor (11%) i Coface Factoring Poland (10%).

Ze względu na liczbę klientów (faktorantów) liderami w wśród członków Polskiego Związku Faktorów byli: Raiffeisen Polbank z 1493 obsługiwanymi klientami oraz na kolejnych miejscach ING Commercial Finance (885), Bank Millennium (578), BZ WBK Faktor (420) oraz Bibby Financial Services (328).