Skip to main content

Kierunek wschodni - trudne warunki dla eksportu

Rośnie ryzyko towarzyszące przedsiębiorcom w międzynarodowych transakcjach handlowych w krajach wschodzących - to wniosek z raportu PANORAMA COUNTRY RISK Spring 2014. Raport został przygotowany przez Grupę Coface – światowego lidera na rynku ubezpieczeń należności.

Poziom ryzyka wzrósł przede wszystkim dla rynków wschodzących - oceny zostały obniżone dla Brazylii (do A4), a na negatywnej liście obserwacyjnej umieszczone zostały Rosja (B), Turcji (A4) oraz Wenezueli (C). Ocena klimatu dla biznesu została obniżona dla Ukrainy (D).

Niski poziom zaufania międzynarodowej instytucji do wschodnich sąsiadów Polski – Białorusi (D - bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności), Ukrainy (D - bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności) oraz Rosji (B, negatywna lista obserwacyjna) nie jest zaskoczeniem. Niestety niski poziom zaufania oznacza dla polskich firm eksportujących na rynki wschodnie utrudnienia w dostępie do faktoringu eksportowego oraz ubezpieczenia transakcji handlowych z kontrahentami z tego kierunku. Tym samym trudno będzie minimalizować skutki ryzyka handlowego.

W bliskim otoczeniu Polski krajami podwyższonego ryzyka wciąż pozostają kraje z południa Europy, względnie bezpiecznie są kraje Europy północnej. Po dwuletniej przerwie, na pozytywną listę obserwacyjną powróciła Wielka Brytania, aktualnie jeszcze z oceną A3. W grupie krajów o najniższym poziomie ryzyka z oceną A1, którymi są Japonia, Kanada, Norwegia, Szwecja czy Szwajcaria znalazły się teraz również Stany Zjednoczone.

 O Coface Country Risk

Prowadzone przez Grupę Coface oceny ryzyka krajów wyrażają średni poziom ryzyka niewypłacalności firm w danym kraju w zakresie prowadzonych przez nie krótkoterminowych transakcji handlowych. Oceny przyznawane są w siedmiostopniowej skali od A1 (bardzo dobre zachowania płatnicze), poprzez A2, A3, A4, B, C, do D (bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności).