Skip to main content

Nowy partner - KUKE Finance S.A.

Rozpoczęliśmy współpracę z KUKE Finance S.A. poszerzając tym samym jeszcze bardziej różnorodność ofert faktoringowych dostępnych na platformie FAKTORINGoferty.pl. KUKE Finance S.A. jest nową instytucją finansową, która działalność operacyjną rozpoczęła w listopadzie 2014 roku. Firma została powołana przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) w celu świadczenia usług faktoringowych, a jej specjalnością i mocną stroną już jest oferowany faktoring eksportowy.

Pomimo, że KUKE Finance S.A. jest nowym faktorem to bez wątpienia jego atutem jest oparcie się na potencjale i doświadczeniu zdobywanym od 1991 roku przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Działalność KUKE S.A. skupiała się dotyczą na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności - branży komplementarnej do faktoringu.

Faktor swoją ofertę kieruje do przedsiębiorstw głównie z sektora MŚP, przy czym obecnie warunkiem skorzystania z usługi jest powadzenie przez firmę ksiąg handlowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. KUKE Finance S.A. może finansować należności krajowe oraz zagraniczne w tym z uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.