Skip to main content

Nowość - faktoring dla branży rolniczej

Teraz również rolnicy, w tym rolnicy nie prowadzący działalności gospodarczej mogą korzystać z faktoringu. Dzięki temu będą mogli stosować odroczone terminy zapłaty wobec swoich odbiorców i nie czekać na spłatę należności. Faktoring dla rolników do swojej oferty wprowadziła Idea Money S.A.

Agrofaktoring to produkt skierowany do klientów z branży rolniczej, których działalność polega na produkcji i sprzedaży wytworzonych wyrobów rolno-spożywczych, sprzedaży pasz dla zwierząt, sprzedaży półproduktów/produktów wynikających z produkcji rolnej do marketów/hurtowni, sklepów, ubojni, młynów, gorzelni, itp.

Dzięki faktoringowi rolnikowi łatwiej będzie pozyskiwać odbiorców, którzy wymagają długich terminów płatności (np. markety). Skorzystają również rolnicy, którzy już sprzedają swoje produkty z odraczanymi terminami płatności i mają środki zmrożoną w fakturach, których nie mogli jednak dotąd wykorzystać aby uzyskać rabaty za płatności gotówką u swoich dostawców np. zakup środków ochrony roślin, zakup paszy dla zwierząt itp.