Polski Związek Faktorów opublikował dane dotyczące obrotów w 2015 roku. Obroty 22 firmy faktoringowych zrzeszonych w PZF wyniosły łącznie 134 335 mln zł. W roku 2014 odnotowano obroty na poziomie 114 446 mln zł, a to oznacza wzrost w ciągu roku o 17,38%. W ubiegłym roku z faktoringu w firmach należących do PZF skorzystało 7 095 przedsiębiorstw, wobec 6 314 w roku 2014 (wzrost o 12,37%).

Wielkość obrotów z podziałam na rodzaje faktoringu:

Rodzaj faktoringu 2014
(mln zł)
2015
(mln zł)
zmiana
(mln zł)
zmiana
%
 faktoring pełny  53 687  67 528  13 841 25,78%
 faktoring niepełny  59 141  65 006  5 865  9,92%
  Opracowanie na podstawie danych PZF

W roku 2015 przedsiębiorcy wybierali faktoring pełny ponad 2 razy częściej od niepełnego. Tym samym przyczyniając się do wzrostu obrotów tej odmiany faktoringu w ciągu roku, aż o 25,78%. Po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2009 roku, udział faktoringu pełnego jest wyższy od faktoringu niepełnego.

Wielkość obrotów z podziałam na pochodzenie odbiorców:

 Pochodzenie odbiorców 2014
(mln zł)
2015
(mln zł)
zmiana
(mln zł)
zmiana
%
 faktoring krajowy90 167103 85313 68615,18%
 faktoring eksportowy22 66828 7316 06326,75%
  Opracowanie na podstawie danych PZF

Szczególne dynamicznie rozwijał się segment faktoringu eksportowego rosnąc, aż o 26,75% w ciągu roku i osiągając 28 731 mln zł obrotu. „To potwierdzenie trendu, który obserwujemy już od jakiegoś czasu - przedsiębiorcy oczekują bowiem nie tyko finansowania, ale także przejęcia ryzyka niewypłacalności ich klientów. Przyczyną tego jest także szybki rozwój polskiego eksportu. Eksport rośnie, ale obawy o niewypłacalność kontrahentów zagranicznych nie maleją. Klienci nie wiedzą jak na obcych rynkach skutecznie egzekwować swoje należności i dlatego szukają wsparcia u faktorów. Ponadto taka usługa daje faktorantom również możliwość ograniczenia występującego w transakcjach walutowych ryzyka kursowego.” - skomentował Jarosław Jaworski, wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Źródło: Polski Związek Faktorów