prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Faktoring eksportowy rośnie o 26,75%

Polski Związek Faktorów opublikował dane dotyczące obrotów w 2015 roku. Obroty 22 firmy faktoringowych zrzeszonych w PZF wyniosły łącznie 134 335 mln zł. W roku 2014 odnotowano obroty na poziomie 114 446 mln zł, a to oznacza wzrost w ciągu roku o 17,38%. W ubiegłym roku z faktoringu w firmach należących do PZF skorzystało 7 095 przedsiębiorstw, wobec 6 314 w roku 2014 (wzrost o 12,37%).

Wielkość obrotów z podziałam na rodzaje faktoringu:

Rodzaj faktoringu   2014
(mln zł)
2015
(mln zł) 
zmiana
(mln zł) 
zmiana
%  
 faktoring pełny   53 687   67 528   13 841  25,78%
 faktoring niepełny   59 141   65 006   5 865   9,92%
  Opracowanie na podstawie danych PZF

W roku 2015 przedsiębiorcy wybierali faktoring pełny ponad 2 razy częściej od niepełnego. Tym samym przyczyniając się do wzrostu obrotów tej odmiany faktoringu w ciągu roku, aż o 25,78%. Po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2009 roku, udział faktoringu pełnego jest wyższy od faktoringu niepełnego.

Wielkość obrotów z podziałam na pochodzenie odbiorców:

 Pochodzenie odbiorców  2014
(mln zł)
2015
(mln zł) 
zmiana
(mln zł) 
zmiana
%  
 faktoring krajowy 90 167  103 853 13 686 15,18%
 faktoring eksportowy 22 668 28 731  6 063  26,75%
  Opracowanie na podstawie danych PZF

Szczególne dynamicznie rozwijał się segment faktoringu eksportowego rosnąc, aż o 26,75% w ciągu roku i osiągając 28 731 mln zł obrotu. „To potwierdzenie trendu, który obserwujemy już od jakiegoś czasu - przedsiębiorcy oczekują bowiem nie tyko finansowania, ale także przejęcia ryzyka niewypłacalności ich klientów. Przyczyną tego jest także szybki rozwój polskiego eksportu. Eksport rośnie, ale obawy o niewypłacalność kontrahentów zagranicznych nie maleją. Klienci nie wiedzą jak na obcych rynkach skutecznie egzekwować swoje należności i dlatego szukają wsparcia u faktorów. Ponadto taka usługa daje faktorantom również możliwość ograniczenia występującego w transakcjach walutowych ryzyka kursowego.” - skomentował Jarosław Jaworski, wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Źródło: Polski Związek Faktorów