prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Firmy faktoringowe z lepszą ofertą

Firmy faktoringowe pozyskały, aż o 36,8% więcej klientów w ciągu 2015 roku, daleko w tyle pozostawiając banki. Tak wynika z badania dotyczącego działalność faktoringowej przedsiębiorstw finansowych przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) – rok do roku:   

        Ogółem  Firmy faktoringowe Faktoring w bankach
  2014 r. 10 242 5 875 4 367
  2015 r. 12 650 8 037 4 613
  Zmiana 2 408 2 162 246
  Zmiana % 23,5% 36,8% 5,6%
  Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba przedsiębiorstw korzystających z faktoringu wzrosła w ciągu roku o aż o 23,5%, w tym samym czasie wartość wykupionych wierzytelności wzrosła tylko o 12,2%. Wyraźnie wskazuje to, że za takim wynikiem stoją głownie mniejsze przedsiębiorstwa. Potwierdza to również zestawienie liczby faktorantów wg wartości obrotów, gdzie zdecydowanie największy przyrost jest w najniższym przedziale - 1 mln zł i mniej. GUS odnotował, że w 2015 roku w tym przedziale było - 5 014 firm.

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) wg. rodzaju faktora:

    Ogółem Firmy faktoringowe Faktoring w bankach
  2014 r. 10 242 5 875 4 367
  100% 57,4% 42,6%
  2015 r. 12 650 8 037 4 613
  100% 63,5% 36,5%
  Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W roku 2015 firmy faktoringowe finansowały niemal dwukrotnie więcej przedsiębiorstw niż banki. Oznacza to, że tylko jedno przedsiębiorstwo na trzy korzystające z usługi faktoringu obsługiwane było przez bank. Na ten stan rzeczy wpływ miał przyrost klientów w firmach faktoringowych, aż o 2 162 (wzrost o 36,8% w porównaniu do 2014 roku), podczas gdy bankom w tym czasie przybyło tylko 246 klientów (wzrost o 5,6%).

W danych opublikowanych w raporcie GUS można wyraźnie, więc zauważyć pojawienie się w 2015 roku dużej liczby małych przedsiębiorstw zainteresowanych faktoringiem. Nie może również umknąć uwadze to, że zdecydowanie bardziej otwarte i dopasowane do ich potrzeb okazały się niebankowe firmy faktoringowe.