Badanie branży faktoringowej w Polsce przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny wykazało, że rok 2016 był okresem dynamicznego wzrostu rynku faktoringowego. Wzrostu zarówno pod względem wielkości obrotów jaki i liczby klientów.

Wartość zaangażowanych przez faktorów (łącznie banki oraz przedsiębiorstwa niebankowe) środków finansowych na koniec 2016 r. wzrosła o 20,2% i wyniosła 25 371 mln zł. Środki te zaangażowane były w 91,8% w faktoring krajowy, a w 8,2% w faktoring zagraniczny. Banki do prowadzonej działalności faktoringowej zaangażowały środki finansowe w kwocie 9 599 mln zł, firmy faktoringowe zaangażowały środki o wartości 15 772 mln zł.

Firmy faktoringowe miały o 1730 klientów więcej niż rok wcześnie - to wzrost o 21,6%. W tym czasie banki zyskały 740 klientów czyli o 17,1% więcej niż rok wcześniej. Z badania wynika, że w 2016 roku klienci wybierali niebankowych faktorów ponad dwa razy częściej niż banki.

Liczba firm korzystających z faktoringu (faktorantów) – rok do roku:   

      Ogółem Firmy faktoringoweFaktoring w bankach
 2015 r.12 3368 0174 319
 2016 r.14 8069 7475 059
 Zmiana2 4701 730
740
 Zmiana %20,0%21,6%5,6%
 Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wartość wykupionych wierzytelności (łącznie przez banki oraz przedsiębiorstwa niebankowe) wzrosła o 16,6%, z 165 290 mln zł w 2015 r. do kwoty 192 738 mln zł w roku 2016. W bankach, które prowadziły działalność faktoringową, wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 5,1% do kwoty 68 814 mln zł. W grupie niebankowych firm faktoringowych wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 24,1% do kwoty 123 925 mln zł. Tym samym niebankowe przedsiębiorstwa prowadzące działalność faktoringową w roku 2016 powiększyły jeszcze swoją przewagę nad bankami pod względem wartości wykupionych wierzytelności.

Badanie GUS dotyczące dzielności faktoringowej w 2016 roku objęło 54 podmioty. W grupie tej było 41 firm niebankowych prowadzących ten rodzaj działalności oraz 13 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok swoje statutowej działalności bankowej.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny