Skip to main content

Branża rośnie o 16,7% w ciągu roku

W 2017 roku z usług firm zrzeszonych z Polskim Związku Faktorów skorzystało ponad 9 tys przedsiębiorstw. To o 12,6% więcej niż rok wcześniej. Przedsiębiorstwa te przekazały ponad 10 mln faktur wystawionych dla ponad 250 tys. kontrahentów. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 740 tys. zł należności. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF przekroczyły 185 mld zł, co oznacza wzrost o 16,7% w porównaniu do roku 2016.

Wielkość obrotów z podziałam na rodzaje faktoringu:

Rodzaj faktoringu 2017
(mln zł)
2016
(mln zł)
zmiana
(mln zł)
zmiana
%
faktoring pełny 104 196 83 687 20 509 24,51%
faktoring niepełny 78 125 73 193 4 932 6,74%
Opracowanie na podstawie danych PZF

Najpopularniejszą formą faktoringu w 2017 roku był faktoring pełny, wartość którego przekroczyła 104 mld zł. Tym samym udział faktoringu bez regresu wzrósł do 53,34%, wobec 46,66% faktoringu niepełnego. W stosunku do roku ubiegłego faktoring pełny urósł o 24,51%. Faktoring niepełny również rósł ale zdecydowanie mniej dynamicznie bo tylko o 6,74%. To koleiny rok z rzędu w którym udział faktoringu pełnego jest wyższy od niepełnego.

W ubiegłym roku odnotowano wzrost obrotów faktoringu eksportowego o 13,89%. To jednak wzrost mniej dynamiczny w porównaniu do obrotów faktorów na rynku krajowym, które urosły o 16,8% w ciągu roku. 

Wielkość obrotów z podziałam na pochodzenie odbiorców:

Pochodzenie odbiorców 2017
(mln zł)
2016
(mln zł)
zmiana
(mln zł)
zmiana
%
faktoring krajowy 146 288 125 242 21 046 16,80%
faktoring eksportowy 36 033 31 638 4 395 13,89%
Opracowanie na podstawie danych PZF

W roku 2017 liderem wśród firm faktoringowych był podobnie jak rok wcześniej ING Commercial Finance z obrotami rzędu 27,8 mld zł (wzrost o 14,1% w ciągu roku), drugą pozycję utrzymała również BZ WBK Faktor wykazując obrót 23,4 mld zł (wzrost o 22,74%), na trzecim miejscu z obrotem 18,6 mld zł znalazł się BGŻ BNP Paribas Faktor (wzrost o 52,09%).

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów najczęściej obsługiwały klientów z sektora produkcyjnego (47,76% udziału w obrotach) oraz sektora dystrybucji (37,11%). W ujęciu branżowym faktoring najczęściej wykorzystywany był przez firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej.

Źródło: Polski Związek Faktorów