Od 7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., rebrndingiem objęta została również spółka zależna banku zajmująca się faktoringiem czyli BZ WBK Faktor Sp. z o.o. teraz występująca pod nowym szyldem Santander Factoring Sp. z o.o. Poza nazwą zmianie uległa również identyfikacja wizualna.

Santander Bank Polska podkreśla, że zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie wymaga od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów.

Santander Bank Polska (dotychczas Bank Zachodni WBK) już od 2011 r. jest częścią Grupy Santander, jednej z największych na świecie oraz największej grupy finansowej w strefie euro pod względem kapitalizacji rynkowej. Grupa obecna jest na dziesięciu głównych rynkach na świecie.