W 2018 roku faktoringiem zostało objętych 15 513 tys. faktur, co oznacza wzrost w ciągu roku o 52,1%. W tym czasie z faktoringu skorzystało 17 917 przedsiębiorstw czyli o 12,8% więcej niż roku wcześniej. Wartość wykupionych wierzytelności wzrosła natomiast o 21,6% do 269 629 mln zł w 2018 roku.

Faktoring rok do roku:

 20172018zmianazmiana %

Liczba klientów (faktorantów)

  15 88017 9172 03712,8% 

Liczba wykupionych faktur w tys.

10 19615 5135 31752,1% 
 Wartość wykupionych wierzytelności
 w mln zł
221 654269 62947 97521,6% 
Opracowania na podstawie danych GUS.

Z pośród przedsiębiorstw korzystających z faktoringu w ubiegłym roku najwięcej prowadziło działalność handlową 4 561 (co stawiło 25,5% ogółu) oraz przemysłową 4 018 (22,4%), 3 066 (17,1%) firm pochodziło z branży transportowej i magazynowej, 2 678 (14,9%) działało w sferze usługowej, 1 482 (8,3%) budowlanej.

W roku 2018 w faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności zwiększyła się do 237 450 mln zł co oznacza wzrost o 24,9% w ciągu roku. W faktoringu zagranicznym wzrost w skali roku wyniósł 2,2% do 32 180 mln zł. Faktoring krajowy stanowił 88,1% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, natomiast faktoring zagraniczny 11,9%. W faktoringu krajowym najczęściej korzystano z faktoring pełnego (57,3%), rzadziej z faktoringu z regresem (30,3%). Faktoring odwrotny stanowił 9,4%, faktoring mieszany 2,9%.

Wartość zaangażowanych przez faktorów (niezależne firmy faktoringowe oraz banki łącznie) środków finansowych na koniec 2018 roku wyniosła 33 613 mln zł, czyli o 7,7% więcej niż rok wcześniej. 

Badanie przeprowadził Główny Urząd Statystyczny. Badaniem zostało objętych 57 faktorów - podmiotów świadczących w 2018 roku usługi faktoringu. W grupie tej znalazło się 47 firm faktoringowych oraz 10 banków komercyjnych, które świadczyły usługę faktoringu obok statutowej działalności bankowej.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny