Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w 2019 roku sfinansowały wierzytelności wynikające z faktur o łącznej wartości 281,7 mld zł. Oznacza to wzrost rynku o 16,4% w skali roku. Warto odnotować, że wyraźny wzrost rynku nastąpił mimo zmieniających się warunków prawnych oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna.

Zmiany prawne w 2019 roku bardzo głęboko ingerowały w funkcjonowanie firm faktoringowych. „Adaptacja do nowych regulacji była szczególnie wymagająca i nie pozostała bez wpływu na nasz sektor. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, najpierw dobrowolnego, a następnie – obowiązkowego, uruchomienie białej listy podatników VAT i uregulowania dotyczące terminów płatności, wiązały się z bardzo intensywnym zaangażowaniem rynku zarówno w proces konsultacji legislacyjnych, jak i na dalszym etapie – w adaptację uczestników sektora do nowych warunków. Wszystkie te zmiany wywarły wpływ na wyhamowanie wzrostu rynku zwłaszcza w ostatniej fazie 2019 r.” – komentuje sytuację Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF - Sebastian Grabek.

Pomimo trudności firmy faktoringowe pozyskiwały nowych klientów, głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2019 roku liczba podmiotów gospodarczych korzystających z faktoringu wyniosła 18 tys. wobec 16,9 tys. rok wcześniej. Polskie przedsiębiorstwa w ubiegłym roku przekazały do faktoringu blisko 12,7 mln faktur.

Z usług firm faktoringowych korzystały głównie przedsiębiorstwa: produkcyjne (43,7%) i dystrybucyjne (34,9%), mniejszy udział stanowiły firmy transportowe (3,2%), usługowe (2,3%) czy budowlane (1,4%).

Najpopularniejszą formą faktoringu w ubiegłym roku był faktoring pełny, który w ujęciu wartościowym wyniósł 145 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 17%, faktoring niepełny urósł w tym okresie do 136 mld zł, czyli o 15%. W faktoring krajowy obroty wyniosły 236 mld zł to wzrost w ciągu roku o 18%. Wartość faktoringu eksportowego również rosła osiągając 45 mld zł, ale tu dynamika jest mniejsza i wynosi 8%.

Dane zostały zebrane wśród podmiotów świadczących usługi faktoringowe zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF), jest to 5 banków komercyjnych oraz 19 wyspecjalizowanych firm faktoringowych.

Źródło: Polski Związek Faktorów