Skip to main content

Potrzebujesz kredytu obrotowego - poznaj alternatywę

Kredyt obrotowy ma swojej wady. Co, gdyby jednak twoja firma mogła skorzystać z rozwiązania pozbawionego wad kredytu obrotowego? Finansowania, które nie jest uzależnione od zdolności kredytowej firmy i innych typowych bankowych ograniczeń. Finansowania, które jest elastyczne i rośnie wraz z rozwojem oraz potrzebami twojej firmy. Co więcej, finansowania, które nie wymaga nawet zabezpieczeń rzeczowych. Brzmi ciekawie?

kredyt obrotowy

Co to jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to udzielane przedsiębiorstwu przez bank finansowanie przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalność, umożliwiające firmie regulowanie krótkoterminowych zobowiązań. Polega na udostępnieniu środków finansowych w rachunku firmy, które mogą być przeznaczone na zakupy materiałów i towarów potrzebnych do prowadzenia działalności, opłacenie pracowników, jak również sfinansowanie udzielnego kontrahentom kredytu kupieckiego. Kredyt obrotowy udzielany jest tylko przedsiębiorstwom posiadającym zdolność kredytową i do wysokości wyliczonego limitu - wynikającego ze zdolności kredytowej.

Kredyt obrotowy można zastąpić

Kredyt obrotowy daje firmie – potrzebny na realizację bieżącej działalności – kapitał. Kapitał obrotowy przedsiębiorstwo może jednak uzyskać również, korzystając z zupełnie innego narzędzia finansowego. Narzędzia, które uwalnia środki zamrożone w fakturach wystawianych kontrahentom, a których płatność jest odroczona w czasie. Mowa tu o faktoringu, który jest alternatywnym dla kredytu obrotowego rozwiązaniem finansowym i oznacza wpływ gotówki zaraz po dokonaniu sprzedaży i możliwość jej zaangażowania do wykreowania nowych transakcji.

Rozwiązanie nie dla wszystkich …

Warunkiem skorzystania z tego finansowania jest prowadzenie przez firmę sprzedaży B2B z odroczonymi terminami płatności. Kluczem do uzyskania finansowania są wystawiane kontrahentom faktury, które pełnią rolę zabezpieczenia. Kontrahentem musi być inna firma, finansowaniem nie może zostać objęta sprzedaż towarów lub usług dla osób prywatnych.

Jak działa faktoring?

Mechanizm faktoringu jest prosty. Firma, która wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, dzięki zastosowaniu faktoringu nie czeka już na zapłatę, ponieważ dostaje swoje pieniądze od faktora (instytucji finansowej), zaraz po udokumentowaniu faktu sprzedaży. Kontrahent płaci fakturę w ustalonym terminie z tą drobną różnicą, że tym razem na konto faktora, co kończy całą operację. Finansowanie (gotówkę) twoja firma otrzyma już w 24 godziny po wystawianiu faktury. Bez okresu oczekiwania na zapłatę, którego długość zależy od długości udzielanego odbiorcy kredytu kupieckiego. Kredytu kupieckiego, który właśnie bardzo często finansowany jest kredytem obrotowym.

W ten sposób — tym razem bez kredytu obrotowego — dzięki własnym środkom finansowym zamrożonych w fakturach a uwolnionych poprzez zastosowanie faktoringu, twoja firma może wygenerować następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może natychmiast, znowu zamienić na gotówkę powtarzając cały cykl. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży i zysków. Faktoring to elastyczne finansowanie dopasowane do poziomu sprzedaży. Korzystają z niego firmy, którym zależy na zwiększeniu sprzedaży, utrzymaniu płynności finansowej i w konsekwencji umocnieniu pozycji rynkowej.

Tu znajdziesz więcej informacji o tym, co to jest faktoring.

Kto już korzysta?

Z alternatywnego dla kredytu obrotowego rozwiania, jakim jest faktoring, korzystają duże firmy jak m.in. np. Grupa Azoty S.A., Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A., Arctic Paper S.A., Komputronik S.A. oraz wiele innych. Duże przedsiębiorstwa już doceniły faktoring. Narzędzie to pozwala im obracać swoimi środkami z zyskiem – nawet kilka razy – zanim nadejdzie termin, w którym wpłynęłyby bez zastosowania faktoringu.

Stosując faktoring, z łatwością spełniają oczekiwania kontrahentów wymagających długich terminów płatności, zyskując tym samym przewagę nad konkurencją. Jednocześnie mając ciągły dostęp do finansowania — swobodnie regulują bieżące potrzeby firmy i zaopatrują się w niezbędne środki produkcji czy towary handlowe. Zalety tego rozwiązania dostępne są w pełni również dla średnich i małych firm. Zamiast czekać na zapłatę (np. 30 dni lub dłużej), fakturę możesz zamienić od razu na gotówkę, zasilając natychmiast firmę w kapitał obrotowy.

Dlaczego warto zastąpić kredyt obrotowy?

Zdolność kredytowa, którą firma zużywa, wykorzystując kredyt obrotowy, nie może być już spożytkowana np. na sfinansowanie inwestycji. Tymczasem konstrukcja faktoringu powoduj, że przedsiębiorstwo nie zwiększa swojego zadłużenia, a tym samy nie obniża swojej zdolności kredytowej. Zamiana kredytu obrotowego na faktoring powoduje odzyskanie zdolności kredytowej, którą można wykorzystać np. na kredyt inwestycyjny.

Więcej niż finansowanie ...

Faktoring to jednak coś więcej niż samo finansowanie jak w kredycie obrotowym. Przy zastosowaniu faktoringu poza finansowaniem Twoja firma zyskuje również bezpieczeństwo w kontaktach handlowych z odbiorcami, oraz unika przeterminowanych należności. Nie musi się już martwić się o ewentualne opóźnienia w płatnościach.

Korzystająca z faktoringu firma wraz z finansowaniem otrzymuje pakiet dodatkowych usług:
 • Sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności partnerów handlowych. Bieżący monitoring - kontrola należności i raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów - to system wczesnego ostrzegania przed złymi długami.
 • Przypominanie kontrahentom o płatnościach i egzekwowanie spóźnionych płatności. W przypadku kłopotliwych sytuacji związanych z opóźnieniem płatności, faktor (firma faktoringowa) skuteczniej ściąga należność. Takie pośrednictwo faktora pozwala przedsiębiorstwu, utrzymać pozytywne relacje handlowe z odbiorcą, odciążając jednocześnie z przykrego obowiązku upominania się o pieniądze.
 • Możliwość (dodatkowa opcja) przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Faktoring chroni wówczas firmę przed złymi długami powstałymi z winy odbiorcy, który nie jest w stanie spłacić wierzytelności.

 

Porównaj kredyt obrotowy i faktoring

 

 

Kredyt obrotowy

Faktoring

Dostępność firmy posiadające zdolność kredytową brak ograniczeń co do zdolności kredytowej 
Zastosowanie brak ograniczeń przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż B2B z odroczonym terminem płatności,
Analizowanie podmioty kredytobiorca odbiorcy
Wymagane zabezpieczenia
 • weksel in blanco
 • hipoteka
 • zastaw lub przywłaszczenie
 • poręczenia
 • wierzytelności
 • wierzytelność (faktura)
 • weksel in blanco (opcjonalnie)
 • pełnomocnictwo do rachunku (opcjonalnie)
Limit finansowania uzależniony od kondycji finansowej firmy oraz od wielkości wpływów na rachunek bieżący wysokość finansowania dopasowywana elastycznie do skali obrotów
Spłata pożyczkobiorca spłaca w ratach kontrahenci płacąc fakturę - spłacają zobowiązania
Czas trwania umowy umowy terminowe (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy) umowy bezterminowe lub terminowe
Wpływ na bilans i zdolność kredytową kredyt podwyższa wartość pasywów w bilansie, zwiększa udział środków obcych a tym samym obniża zdolność kredytową poprawia strukturę finansów firmy - relację kapitałów własnych do kapitałów obcych, zwiększa wiarygodność firmy i poprawia zdolność kredytową 
Usługi dodatkowe:  brak
 • ubezpieczenia transakcji
 • weryfikacja kontrahentów
 • kontrola płatności od kontrahentów (terminy i kwoty)
 • monitowanie dłużników po upływie terminu płatności
 • windykacja.

 

Przeczytaj więcej o korzyściach z faktoringu.

Czy trudno jest zastąpić kredyt obrotowy?

O ile uzyskanie kredytu obrotowego dla firm obwarowane jest licznymi warunkami: należy mieć zdolność kredytową, czysty BIK, brak zaległości wobec ZUS i US, odpowiednio długi staż rynkowy udokumentowany przepływani na koncie bankowym — to faktoring nie stawia takich wymogów. Podczas ubiegania się o faktoring weryfikowani są przede wszystkim, pod kątem wiarygodności płatniczej — kontrahenci firmy, czyli płatnicy faktur — ponieważ to oni spłacają finansowanie. Dlatego nawet nowa firma — bez szans na kredyt obrotowy — może skorzystać z faktoringu.

Korzystanie z kredytu obrotowego zużywa zdolność kredytową firmy, która jest ograniczana. Jeżeli jest zużyta na cele obrotowe, może jej zabraknąć na sfinansowanie np. inwestycji. Z tego, chociażby powodu warto już rozważyć alternatywne do kredytu obrotowego, źródło bieżącego finansowania firmy. Kiedy dodamy do tego, że kredyt obrotowy dla nowych firm, jak również tych z przejściowymi kłopotami jest poza zasięgiem, to faktoring okaże się wyjątkowo atrakcyjną alternatywą. Dlatego, kiedy twoja firma zacznie korzystać z faktoringu, przestaniesz martwić się już bieżącym finansowaniem, a zaczniesz planować jak je w pełni wykorzystać jego potencjał.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu?

 

    

Faktoring pełny

 
Poza finansowaniem chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Wybierz faktoring pełny, a wraz z finansowaniem otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie.
 
Porównaj oferty
    

Najtańszy faktoring

 

Chcesz przy jak najniższych kosztach sfinansować sprzedaż swojej firmy - wybierz faktoring z regresem. To najtańszy wariant finansowania w ofercie każdego faktora.

 
    

Faktoring eksportowy

 

Rozwijasz lub planujesz sprzedaż na rynkach międzynarodowych? Sprzedaż do zagranicznych odbiorców może sfinansować faktoring eksportowy.

 
Porównaj oferty
    

Faktoring cichy

 
Jeżeli kontrahent nie zgadza się na przekazanie faktury do faktoringu, czy też umowa z odbiorcą wyklucza cesje należności – rozpatrz cichy faktoring.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring odwrotny

 
Potrzebujesz zrobić firmowe zakupy, ale teraz nie możesz zapłacić? Faktoring odwrotny to sposób na finansowanie zakupów i odroczenie płatności.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring jednorazowy

 

Masz fakturę i czekasz na gotówkę? Chcesz skorzystać teraz z faktoringu, ale nie chcesz wiązać się stałą umową? To rozwiązanie stworzone dla Ciebie.

 
Porównaj oferty