Skip to main content

Jak skorzystać z odroczenia terminu płatności?

Odroczone płatności oznaczają przesunięcie terminu zapłaty za zakupy. Tym samym odroczone terminy płatności pozwalają firmie powiększyć zasoby, którymi dysponuje w danym czasie, a większe zasoby to większe możliwości generowania zysków. Sprawdź, jakie firma ma możliwości skorzystania z takiej opcji.

odroczenie terminu płatności 

W sprzyjających warunkach firma może np. sprzedać towar, zanim jeszcze sama będzie musiała za niego zapłacić. Dlatego odroczenie płatności jest to bardzo korzystną sytuacją dla firmy, ponieważ może ona prowadzić działalność na skale dużo większą, niż pozwalałoby na to korzystanie tylko z własnych funduszy firmy. Uzyskać odroczenie terminu płatności faktury można na dwa sposoby.

Pierwszy sposób na odroczenie terminu płatności - kredyt kupiecki

Pierwszy bardzo popularny sposób na uzyskanie odroczenia płatności faktury to poproszenie sprzedawcy o kredyt kupiecki. Wiele firm udziela kredytów kupieckich swoim klientom, ponieważ jest to dobry argument, który pozwala przekonać do siebie, a więc zdobyć kontrahenta.

Jednak z różnych powodów nie wszyscy sprzedawcy decydują się na udzielanie kredytu kupieckiego swoim klientom. Czasami może być to obawa co do rzetelności kontrahenta, a czasami po prostu brak wystarczających środków finansowych. Jest jednak sposób, aby twoja firma mogła skorzystać z odroczenia terminu płatności również wówczas kiedy takiej możliwości nie przewiduje sprzedawca.

Drugi sposób na odroczony termin płatności - faktoring odwrotny

Kiedy sprzedawca nie udziela kredytu kupieckiego, również można skorzystać z odroczenia terminu płatności faktury poprzez zastosowanie faktoringu odwrotnego. Wymagać to będzie zwrócenia się i skorzystania z usługi firmy faktoringowej oferującej ten konkretnie rodzaj faktoringu.

Firma korzystająca z faktoringu odwrotnego fakturę za towary, materiały, surowce czy usługi, przekazuje do faktora (firmy faktoringowej), który ją niezwłocznie opłaca, przelewając całą kwotę na konto sprzedawcy. Firma natomiast później oddaje pieniądze faktorowi w ustalonym odroczonym terminie zapłaty. Może być to standardowe 30 dni, jak również kilka miesięcy. Poza prostym odroczeniem płatności na określony czas, niektóre firmy faktoringowe umożliwiają również rozłożenie płatności na raty.

Na ratunek płynności finansowej

Być może twoja firma udziela swoim kontrahentom odroczonych terminów płatności i z tego powodu sama boryka się z problemem płynności finansowej, mając trudności z regulowaniem podatku dochodowego, VAT lub składki ZUS. Tym problemom można zaradzić, stosując faktoring klasyczny. Z zastosowaniem faktoringu twoja firma może zaoferować odroczenie płatności swoim kontrahentom, bez utraty płynności finansowej nawet wówczas gdy nie dysponuje zapasem gotówki.

Udzielanie odroczonych terminów płatności wiąże się dla sprzedawcy z ryzykiem powstawania zatorów płatniczych. Rozwiązaniem pozwalającym na uchronienie się przed konsekwencjami współpracy z nieuczciwym kontrahentem jest dokładna weryfikacji partnera biznesowego oraz właśnie faktoring.

Odroczenie terminu płatności faktury to powszechnie stosowane rozwiązanie. Korzyści z odroczenia zapłaty może czerpać zarówno kupujący, jak i sprzedawca. Stosowane w odpowiedzialny sposób dają przedsiębiorstwom dodatkowe możliwości.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu odwrotnego?