Skip to main content

Faktoring pełny czy niepełny - co wybrać?

Firma decydująca się na faktoring zwykle stanie przed wyborem między jego dwoma podstawowymi rodzajami: faktoringiem pełnym (bez regresu) i faktoringiem niepełnym (z regresem). Oba te rodzaje faktoringu różni jedna cecha, która odpowiada za poziom bezpieczeństwa korzystającego z usługi faktoringu przedsiębiorstwa. Różnica polega na tym, że w faktoringu bez regresu — ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje na siebie faktor, co oznacza dla firmy niemal pełne bezpieczeństwo finansowe dla realizowanej transakcji. W faktoringu niepełnym natomiast w sytuacji, gdy kontrahent okaże się niewypłacalny — następuje tzw. "regres", czyli firma musi zwrócić instytucji faktoringowej środki finansowe, które otrzymała na poczet zapłaty za zrealizowaną transakcje.

faktoring pełny i niepłeny

Wybór, więc między tymi dwoma rodzajami faktoringu z pozoru wydaj się prosty i oczywisty — właściwy faktoring to faktoring pełny, który pozwala maksymalnie ograniczyć ryzyko w transakcjach handlowych. Jednak dodatkowy zakres bezpieczeństwa wiąże się z dodatkowym kosztem — prowizją za przejęcie ryzyka. Faktoring bez regresu jest to, inaczej mówiąc faktoring z ubezpieczeniem, a ubezpieczenie kosztuje. Dlatego warto rozważyć czy i kiedy skorzystać z faktoringu pełnego, a kiedy optymalnym rozwiązaniem będzie faktoring z regresem.

Faktoring z regresem i bez regresu - elastyczna perspektywa

W firmie z dużym portfelem np. kilkuset stałych odbiorców — ewentualna strata wynikająca z niewypłacalności jednego kontrahenta nie będzie mieć znaczącego udziału w całym przychodzie firmy, a może być wyraźnie niższa niż koszty ubezpieczenia całego portfela. Ponadto, jeżeli firma korzysta z faktoringu z regresem (niepełnego) to problem pojawiającej się niewypłacalności kontrahentów w większości przypadków uda się wykryć jeszcze na wczesnym etapie i dzięki temu podjąć działania zapobiegające stratom. Dzieje się tak, ponieważ faktoring to poza finansowaniem pakiet usług polegających na administrowaniu należnościami oraz egzekwowaniu opóźniających się płatności.

Pozyskiwana z różnych źródeł wiedza oraz specjalizacja i doświadczenie firm faktoringowych pozwala skutecznie wychwycić pojawiające się problemy i w porę interweniować m.in. ostrzegając faktoranta (firmę korzystającą z usługi faktoringu) przed kolejnymi transakcjami z wątpliwym kontrahentem. Jeżeli natomiast już doszło do transakcji, po której nie nastąpiła zapłata — faktor potrafi szybko egzekwować należność, co często decyduje o skuteczności.

Wybór między faktoringiem bez regresu a faktoringiem z regresem nie musi jednak oznaczać decyzji dla całego portfela odbiorców. Firma może objąć faktoringiem pełnym tylko wybranych kontrahentów, co daje duże możliwości i elastyczność w balansowaniu między optymalizacją kosztów a minimalizacją ryzyka. W tym kontekście dobrą strategią może być objęcie faktoringiem pełnym tylko dominujących odbiorców — którzy stanowią znaczny udział w obrotach przedsiębiorstwa i ich ewentualna niewypłacalność oznaczałaby istotne straty. Innym wariantem wartym uwagi będzie objęcie faktoringiem bez regresu (pełnym) nowych kontrahentów, z którymi firma dopiero rozpoczyna współpracę tak, aby uniknąć ewentualnych niespodzianek.

Faktoring mieszany w praktyce

W tym miejscu należy również wspomnieć o faktoringu mieszanym, który jak mówi teoria, jest połączeniem faktoringu pełnego i niepełnego. Faktoring mieszany oznacza, że faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika do pewnej wysokości (np. do 90% wartości należności), natomiast pozostała część odpowiedzialność spoczywa nadal na faktorancie. W praktyce rynkowej  takie rozwiązanie jednak jest oferowane, jako faktoring pełny. Natomiast faktoring pełny — rozumiany, jako przejęcie przez faktora całkowitej (100%) odpowiedzialności za wypłacalność kontrahenta — nie występuje, tzn. nie jest oferowany przez firmy faktoringowe.

Dostępność dwóch wariantów faktoringu — pełnego i niepełnego daje firmie możliwość korzystania z bezpieczeństwa w potrzebnym zakresie, a jednocześnie pozwala na elastyczność kosztową. Dobrze, więc aby firma faktoringowa, z której usług zamierza skorzystać przedsiębiorstwo miła w ofercie oba te rodzaje faktoringu.

 

_________________________________________________

Jakiego faktoringu potrzebujesz?

 

    

Najtańszy faktoring

 

Chcesz przy jak najniższych kosztach sfinansować sprzedaż swojej firmy - wybierz faktoring z regresem. To najtańszy wariant finansowania w ofercie każdego faktora.

 
    

Faktoring pełny

 
Poza finansowaniem chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Wybierz faktoring pełny, a wraz z finansowaniem otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie.
 
Porównaj oferty