Skip to main content

Finansowania w praktyce, czyli faktoring kołem zamachowym dla firmy

Faktoring może być „kołem zamachowym” stanowiącym stabilne i elastyczne źródło, kluczowego „paliwa” dla rozwoju dla firmy. W trudnym okresie bywa również „kołem ratunkowym” pomagającym wyjść z problemów. Faktoring może zaoferować tak wiele korzyści, że w praktyce trudno nawet je jednocześnie wykorzystać.

faktoring w praktyce

Zastosowanie faktoringu może dać firmie przewagę na konkurentami w obszarze oferowanych warunków finansowych dla odbiorców. Przy porównywalnych produktach możliwość dłuższego termin płatności może być nawet jedynym wyróżniającym atutem, który zadecyduje o wyborze dostawcy. Korzystająca z faktoringu firma może łatwo sprostać oczekiwaniom wymagającego klienta i bez obawy zaoferować 60 czy 90-dniowe terminy płatności. Dla konkurenta bez takiego wsparcia tak długi termin może wiązać się z ryzykiem utraty płynności finansowej i jej konsekwencjami.

Przy ekspansywnej strategii przedsiębiorstwa zachowanie płynności finansowej jest warunkiem niezbędnym do wzrostu obrotów. Warunek ten można zrealizować poprzez zastosowanie w firmie faktoringu. Faktoring sprawdzi się w roli źródła finansowania obrotu lepiej niż kredyt obrotowy, widać to zwłaszcza w sytuacji dużego wzrostu sprzedaży. Dynamiczny wzrost obrotów może szybko wyczerpać limit kredytowy – powiązany ze zdolnością kredytową firmy. W przypadku faktoringu nie ma takiego ograniczenia, ponieważ tu limit finansowania zależy od wielkości obrotów i może rosnąć wraz z ich wzrostem.

Kredyt obrotowy vs. faktoring dla firmy

Faktoring dla firm jest nie tylko bardziej elastycznym od kredytu sposobem finansowania bieżącej działalności, ale również bardziej dostępnym także dla nowych firm. Odmowa banku finansowania przedsiębiorstwa kredytem obrotowych nie przekreśla szans na finansowanie poprzez faktoring. Jest to możliwe, ponieważ w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, uruchomienie faktoringu nie wymaga od firmy posiadania zdolności kredytowej czy rzeczowych zabezpieczeń - kluczowym zabezpieczeniem w faktoringu są wystawiane przez firmę faktury. Dlatego zwłaszcza faktoring dla nowych firm jest w zawiązku z tym w zasadzie jedyną opcją zewnętrznego finansowania.

Warto również zauważyć, że firma faktoringowa poza samym finansowaniem świadczy również inne usługi wspierające proces sprzedaży na rzecz korzystającego z faktoringu przedsiębiorstwa. Wzrost obrotów wiąże się ze wzrostem rozliczeń z kontrahentami oraz często większą skalą opóźniających się płatności od kontrahentów, a więc również potrzebą ich pilnowania i egzekwowania płatności. Firma nie musi jednak angażować nowych zasobów (pracowników) do tych zadaniach – ponieważ może prowadzić je faktor.

Faktoring dla firm na ratunek

Faktoring pomógł także nie jednej firmie wyjść z problemów, gdy ta nagle utraciła finansowanie bankowe. Nawet stabilnej firmie może się przytrafić gorszy okres, który negatywnie odbije się na wykazywanych wynikach i wskaźnikach finansowych. Pogorszenie się wskaźników poniżej wymaganych kryteriów akceptowanych przez bank może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytowej. W takim przypadku kredyt obrotowy często można zastąpić faktoringiem, ponieważ opiera się on o jakość portfela kontrahentów, a zabezpieczeniem są wystawiane faktury.

Poza wymienionym już bezpośrednim wsparciu dla rozwoju firmy, faktoring wpływa również pośrednio na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Firma finansująca działalność operacyjną kredytem obrotowym wykorzystuje całość lub przynajmniej część posiadanej zdolności kredytowej. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo zastosuje faktoring, to poprawi strukturę swoich finansów (relację kapitałów własnych do kapitałów obcych) i zachowaną w ten sposób zdolność kredytową może spożytkować na kredyt inwestycyjny np. w zwiększenie mocy produkcyjnych.

Korzystanie z faktoringu pozwala firmie na zachowanie bezpieczeństwa finansowego oraz budowanie przewagi nad konkurencją, dzięki większej elastyczność w kontaktach handlowych. Faktoring doskonale wspiera wzrost sprzedaży – bez którego żadna firma nie może się rozwijać. Faktoring dla firm jest rozwiązaniem pełnym wielorakich korzyści.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu?

 

    

Faktoring pełny

 
Poza finansowaniem chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Wybierz faktoring pełny, a wraz z finansowaniem otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie.
 
Porównaj oferty
    

Najtańszy faktoring

 

Chcesz przy jak najniższych kosztach sfinansować sprzedaż swojej firmy - wybierz faktoring z regresem. To najtańszy wariant finansowania w ofercie każdego faktora.

 
    

Faktoring eksportowy

 

Rozwijasz lub planujesz sprzedaż na rynkach międzynarodowych? Sprzedaż do zagranicznych odbiorców może sfinansować faktoring eksportowy.

 
Porównaj oferty
    

Faktoring cichy

 
Jeżeli kontrahent nie zgadza się na przekazanie faktury do faktoringu, czy też umowa z odbiorcą wyklucza cesje należności – rozpatrz cichy faktoring.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring odwrotny

 
Potrzebujesz zrobić firmowe zakupy, ale teraz nie możesz zapłacić? Faktoring odwrotny to sposób na finansowanie zakupów i odroczenie płatności.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring jednorazowy

 

Masz fakturę i czekasz na gotówkę? Chcesz skorzystać teraz z faktoringu, ale nie chcesz wiązać się stałą umową? To rozwiązanie stworzone dla Ciebie.

 
Porównaj oferty