Skip to main content

Jak uzyskać i utrzymać płynność finansową?

Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia na czas rachunków. Jest fundamentalnym elementem każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Jak ważna jest płynność finansowa, może świadczyć to, że nawet firma, która wykazuje zysk, ale nie ma zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, może być zmuszona do ogłoszenia upadłości.

płynność finansowa

Utrata płynności finansowej

Firma może mieć klientów i zamówienia oraz wolne moce produkcyjne, a mimo to może upaść, jeżeli utraci płynność finansową. To oczywiście skrajna ewentualność, zwykle kończy się na drobniejszych perturbacjach, nieufności dostawców lub rezygnacji ze zleceń, których firma nie jest w stanie zrealizować tylko z powodu braku gotówki.

Firma, która nie korzysta z zewnętrznego finansowania w przypadku niedoboru gotówki, nie może już terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Dlatego utrata płynności finansowej oznacza często również utratę reputacji u dostawców, która może zaowocować utratą kredytu kupieckiego i wstrzymaniem dostaw, powiększając tym samym jeszcze bardziej zapotrzebowanie na gotówkę. Kłopoty przedsiębiorstwa z zaopatrywaniem się w surowce czy towary będą oznaczać kłopoty z utrzymaniem dotychczasowych klientów i utratę szans na pozyskanie nowych.

Groźne zatory płatnicze

Odroczenie terminu płatności sprzyja wzrostowi sprzedaży firmy, ale może powodować perturbacje w postaci zatorów płatniczych. Dla płynności finansowej przedsiębiorstwa najbardziej niebezpieczne są właśnie zatory płatnicze, ponieważ zazwyczaj pojawiają się w sposób niespodziewany. Każdego roku małe, średnie, a nawet duże firmy ogłaszają upadłość tylko z powodu przedłużającego się oczekiwania na zapłatę wystawionych faktur. Firma może jednak wykorzystać narzędzia, które zniwelują niedostatek kapitału obrotowego oraz odroczenie terminu płatności. 

Aby rozwiązać problem braku gotówki, firma może skorzystać z zewnętrznego finansowania w postaci kredytu obrotowego lub faktoringu. Otrzymanie kredytu bankowego wymaga jednak sprostania wymaganiom stawianym przez banki, które dla małych i średnich firm są często trudne do spełnienia. Jedną z trudności jest to, że problemy z płynnością finansową wpływają na ocenę przedsiębiorstwa, pogarszając jego wskaźniki i obniżając jego standing finansowy. Jest to właśnie jeden z elementów zamykających drogę do finansowania bankowego w postaci kredytu obrotowego.

Sposób na bieżącą płynność finansową

Warunkiem zastosowania faktoringu jest natomiast posiadanie przez firmę stałego grona odbiorców, kupujących towary lub usługi z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi faktury z odroczonym terminem płatności zamieniane są na gotówkę, którą firma może obracać, regulując swoje zobowiązania. Wymagania stawiane przedsiębiorstwom chcącym skorzystać z faktoringu są znacznie mniejsze niż w przypadku kredytu, ponieważ w faktoringu ocena opiera się gównie na samej transakcji oraz kondycji płatnika.

W przypadku uzyskania finansowania poprzez faktoring przedsiębiorstwo może nawet samo zrezygnować z kredytu kupieckiego u swoich dostawców w zamian za rabat (skonto) przy płatności gotówką. Przy wsparciu faktoringu firma nie tylko na bieżąco może regulować swoje zobowiązania, ale i zdobywać nowych klientów oferując im odroczony termin płatności i to bez obawy o własną kondycję finansową, ponieważ ma zapewnioną bieżącą płynność finansową potrzebną do realizacji kolejnych zamówień. Kredyt kupiecki dla odbiorców finansowany może być właśnie poprzez faktoring.

Zabezpieczone odroczone płatności

Faktoring ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę, która należy wymienić w kontekście analizy płynności finansowej. Niespodziewane zaprzestanie regulowania swoich zobowiązań przez odbiorcę może doprowadzić firmę (dostawcę) do utraty płynności finansowej. Przed taką sytuacją ochroni jednak faktoring pełny. W tej odmianie faktoringu ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor.

Faktoring zabezpiecza przed zatorami płatniczymi i pozwala szybko uzupełnić brak gotówki poprzez jej uwodnienie z zamrożonych wierzytelności. Firma nie musi czekać na zapłatę faktur przez swoich odbiorców, ponieważ faktoring przyspiesza cykl obrotu gotówki w przedsiębiorstwie, zapewniając firmie stałe i stabilne źródło finansowania sprzedaży — co oznacza natychmiastową poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Warunkiem niezakłóconego działania, a wręcz przetrwania każdego przedsiębiorstwa jest ciągła dbałość o zachowanie płynności finansowej. Narzędziem, bardzo pomocnym przy realizacji tego celu jest faktoring, który pozwala nie tylko wywiązywać się z własnych zobowiązań, ale również myśleć o rozwoju i pozyskiwaniu nowych klientów.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu?

 

    

Faktoring pełny

 
Poza finansowaniem chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Wybierz faktoring pełny, a wraz z finansowaniem otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie.
 
Porównaj oferty
    

Najtańszy faktoring

 

Chcesz przy jak najniższych kosztach sfinansować sprzedaż swojej firmy - wybierz faktoring z regresem. To najtańszy wariant finansowania w ofercie każdego faktora.

 
    

Faktoring eksportowy

 

Rozwijasz lub planujesz sprzedaż na rynkach międzynarodowych? Sprzedaż do zagranicznych odbiorców może sfinansować faktoring eksportowy.

 
Porównaj oferty
    

Faktoring cichy

 
Jeżeli kontrahent nie zgadza się na przekazanie faktury do faktoringu, czy też umowa z odbiorcą wyklucza cesje należności – rozpatrz cichy faktoring.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring odwrotny

 
Potrzebujesz zrobić firmowe zakupy, ale teraz nie możesz zapłacić? Faktoring odwrotny to sposób na finansowanie zakupów i odroczenie płatności.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring jednorazowy

 

Masz fakturę i czekasz na gotówkę? Chcesz skorzystać teraz z faktoringu, ale nie chcesz wiązać się stałą umową? To rozwiązanie stworzone dla Ciebie.

 
Porównaj oferty