Skip to main content

Mikrofaktoring – czyli faktoring dla małych firm

Chcąc być precyzyjnym, trzeba by właściwie powiedzieć, że mikrofaktoring to faktoring dla bardzo małych firm. Każda instytucja finansowa ma swoją definicję małej firmy. W jej ramach jednak nie mieszczą się zwykle najmniejsze, często jednoosobowe firmy z miesięcznymi przychodami na poziomie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Mikrofaktoring przeznaczony jest właśnie dla tych najmniejszych — mikro firm. Ta odrębna kategoria jest bardzo potrzebna, ponieważ mikro przedsiębiorstwa mają duże trudności z dostępem do typowego faktoringu.

mikrofaktoringMikro firmy mają zawsze pod górkę. Nawet faktoring, który co do zasady jest o wiele bardziej dostępny niż kredyt bankowy, dla mikro firmy jest często poza zasięgiem. Są instytucje finansowe, które wymagają od przedsiębiorstwa prowadzenia pełnej księgowości oraz przekazywania do faktoringu miesięcznie obrotów na poziomie minimum np. 500 tys. zł. Nawet średnia firma u niejednego faktora odejdzie z przysłowiowym „kwitkiem”. U wielu faktorów wymóg minimalnych miesięcznych obrotów jest niższy i może być już na poziomie tylko 50 tys. zł. Dla małej firm i to często jest jednak za dużo.

Faktoring (nie) dla małych firm?

Najmniejsze firmy wystawiają swoim kontrahentom miesięcznie faktury na sumę tylko kliku czy kilkunastu tysięcy złotych. Faktoring jest jednak pracochłonny i z tego powodu świadczenie usługi faktoringu dla tak małych klientów (zwłaszcza kiedy nie mają stałych kontrahentów), było dotychczas dla faktorów mało opłacalna. Rezygnowali oni więc z oferowania swoich usług grupie mikro przedsiębiorców. Brakowało rozwiązania pozwalającego sprawnie obsłużyć dużą liczbę klientów przy małej wartości transakcji.

Z pomocą małym przedsiębiorcom przyszedł trend zwany FinTech. Oznacza on połączenie branży finansowej oraz technologicznej. Firmy określane mianem FinTech-ów świadczą usługi finansowe za pośrednictwem Internetu. Dzięki automatyzacji i nowym technologiom informatycznym udaje się ograniczyć koszty usługi, tym samym faktoring w sposób faktyczny stał się dostępny dla małych firm.

Mikrofaktoring - prosty i szybki

Teraz nawet małe jednoosobowe firmy mogą korzystać z faktoringu. Mikrofaktoring pozbawiony jest bowiem wielu barier typowych dla faktoringu jak stały kontrahent czy minimalny obrót do faktoringu. Korzystanie z mikrofaktoringu możliwe jest bez konieczności podpisywania stałej umowy współpracy z firmą faktoringową. Tym samym oznacza to brak stałych kosztów. Z rozwiązania można zrobić użytek nawet jednorazowo, przekazując do wykupu pojedynczą fakturę.

Dzięki automatyzacji procesów oraz digitalizacji mikrofaktoring dostępny jest online. To produkt uproszczony, dlatego wszystkie czynności przedsiębiorca może przeprowadzić sam przed swoim komputerem, bez potrzeby wychodzenia z biura. Z kolei ze strony faktora decyzja jest szybka a obsługa błyskawiczna.

Poza osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą z mikrofaktoringu korzystać mogą oczywiście również przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółki cywilnej czy spółki prawa handlowego. To rozwianie, które mogą używać także większe firmy, przy czym w tym wypadku ograniczeniem będzie przyznawany firmie przez faktora górny limit finansowania.

 

_________________________________________________

Chcesz skorzystać z mikrofaktoringu online?

▶ Poznaj i porównaj oferty