Skip to main content

Jak bezpiecznie sfinansować kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki znany również jako kredyt handlowy lub towarowy występuje w transakcjach między przedsiębiorstwami. Udzielany jest on kupującemu przez sprzedawcę i polega na odroczeniu terminu płatności za towar lub usługę. Ta pozabankowa forma finansowania niesie korzyści dla obu stron transakcji, dlatego też cieszy się dużą popularnością. 

kredyt kupiecki

Udzielenie kredytu kupieckiego nie wymaga szczególnej formy prawnej. Może więc zostać potwierdzony umową pisemną z ustalonymi warunkami, nie jest to jednak niezbędne. Zwykle wystarczy po prostu faktura z odroczonym terminem płatności.

Atuty kredytu kupieckiego

Otrzymując od swojego dostawcy odroczenie terminu płatności faktury, kupujący może przez pewien okres dysponować cudzymi środkami. W tym czasie może sprzedać towar, bez konieczności angażowania na ten okres własnych środków lub starania się w banku o kredyt obrotowy. Kredyt kupiecki wykorzystywany jest szczególnie chętnie przez firmy, które mają ograniczone środki własne, nie mają możliwości skorzystania z kredytu bankowego, lub ograniczony limit bankowy chcą przeznaczyć na inne cele np. inwestycje. Stanowi on więc cenne źródło finansowanie bieżącej działalności firmy i utrzymania płynności finansowej.

Kredyt handlowy często bywa stosowany łącznie z instytucją skonta – czyli rabatu w przypadku spłaty należności przez nabywcę przed wyznaczonym terminem płatności. Taka kombinacja finansowych zachęt daje odbiorcy możliwość optymalnego wyboru i tworzy wizerunek elastycznego sprzedawcy.

Odroczone płatności zwiększają sprzedaż

Powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się, na udzielanie swoim klientom kredytu kupieckiego jest to, że odroczenie terminu płatności skutkują wzrostem sprzedaży firmy. Przedsiębiorstwa udostępniające swoim kontrahentom kredyt kupiecki, uzyskują przewagę nad konkurentami, którzy nie chcą lub nie mogą zaproponować odbiorcom odroczonych terminów płatności. Odroczone płatności są atutem, który niejednokrotnie decyduje o wyborze dostawcy.

Aby dać kontrahentom możliwość skorzystania z kredytu kupieckiego, konieczny jest kapitał obrotowy. Kapitał obrotowy na ten cel może pochodzić z:

  • środków własnych firmy,
  • kredytu obrotowego,
  • lub faktoringu.

Najtańszą formą będzie oczywiście skorzystanie z własnych oszczędności, to jednak łatwo może nadwyrężyć płynność finansową firmy. Kredyt bankowy uwarunkowany jest zwykle przejściem złożonej procedury, która wymaga od kredytobiorcy spełnienia wielu warunków. Łatwo dostępną i doskonale pasująca do kredytu kupieckiego formą finansowania jest natomiast faktoring.

Faktoring jest instrumentem finansowym przeznaczony właśnie typowo do finansowania sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Idealnie więc sfinansuje kredyt kupiecki. Przedsiębiorstwo, które stara się o faktoring, nie musi wykazywać się zdolnością kredytową, jak to ma miejsce w banku. Limit finansowania może natomiast rosnąć elastycznie wraz ze wzrostem sprzedaży.  

Zabezpieczenie kredytu kupieckiego

Dla sprzedającego udzielenie kupującemu kredytu handlowego więżę się z ryzykiem i wymaga podjęcia działań w celu zagwarantowania spłaty odroczonych płatności. Wstrzymanie kolejnej dostawy towaru do czasu, gdy kontrahent zapłaci całą kwotę za wcześniejszy zakup, jest pewną formą obrony, ale spóźnioną i niewystarczającą. Możliwością zabezpieczenia odroczonej płatności jest objęcie transakcji handlowych polisą ubezpieczeniową lub żądanie od kontrahenta zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, poręczenia, zastawu czy gwarancji bankowej. Ryzyko związane z odroczonymi terminami płatności znacząco zminimalizuje również zastosowanie faktoringu.

Faktoring to nie tylko finansowanie, ale również pakiet dodatkowych usług, które ograniczą ryzyko nieuregulowania należności w terminie. Firma faktoringowa (faktor) sprawdza wiarygodność finansową każdego odbiorcy, który ma zostać objęty faktoringiem, pozyskując dane na jego temat często z kilku źródeł, co daje pełniejszy obraz jego sytuacji finansowej, a tym samym zwiesza szanse na podjęcie właściwej decyzji. Firmy faktoringowe stosują procedury prewencyjne polegające na ciągłym zdobywaniu, monitorowaniu i aktualizowaniu informacji o kontrahencie. Wszystko po to, aby efektywnie wyłapywać sygnały pogarszającej się sytuacji finansowej odbiorców objętych faktoringiem. Jeżeli jednak mimo wszystko dojdzie do sytuacji, w której klient spóźni się płatnością, firma faktoringowa w porozumieniu ze sprzedawcą (faktorantem) sprawnie podejmie windykację należności.

Finansowanie handlu i bezpieczeństwo

Z pomocą faktoringu można jeszcze bardziej podnieść bezpieczeństwo transakcji handlowych. Taką możliwość daje faktoring bez regresu (faktoring pełny). To wariant faktoringu, w którym faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców objętych umową faktoringu. Tym samym firma, podpisując umowę faktoringu pełnego, pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez niewypłacalnych kontrahentów, którym udzieliła kredytu kupieckiego.

Niewątpliwie w swoim arsenale środków przekonywania klientów warto mieć kredyt kupiecki. Faktoring to natomiast nie tylko źródło finansowania kredytu kupieckiego, ale również wsparcie w zarządzaniu należnościami i sposób na podniesienie bezpieczeństwa transakcji handlowych. Kredyt kupiecki może opierać się o faktoring zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych.

 

_________________________________________________

Chcesz korzystać z faktoringu?

 

    

Faktoring pełny

 
Poza finansowaniem chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów? Wybierz faktoring pełny, a wraz z finansowaniem otrzymasz ubezpieczenie w pakiecie.
 
Porównaj oferty
    

Najtańszy faktoring

 

Chcesz przy jak najniższych kosztach sfinansować sprzedaż swojej firmy - wybierz faktoring z regresem. To najtańszy wariant finansowania w ofercie każdego faktora.

 
    

Faktoring eksportowy

 

Rozwijasz lub planujesz sprzedaż na rynkach międzynarodowych? Sprzedaż do zagranicznych odbiorców może sfinansować faktoring eksportowy.

 
Porównaj oferty
    

Faktoring cichy

 
Jeżeli kontrahent nie zgadza się na przekazanie faktury do faktoringu, czy też umowa z odbiorcą wyklucza cesje należności – rozpatrz cichy faktoring.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring odwrotny

 
Potrzebujesz zrobić firmowe zakupy, ale teraz nie możesz zapłacić? Faktoring odwrotny to sposób na finansowanie zakupów i odroczenie płatności.
 
Porównaj oferty
    

Faktoring jednorazowy

 

Masz fakturę i czekasz na gotówkę? Chcesz skorzystać teraz z faktoringu, ale nie chcesz wiązać się stałą umową? To rozwiązanie stworzone dla Ciebie.

 
Porównaj oferty