Fandla Faktoring

Fandla Faktoring Sp. z o.o. jest nowoczesną, innowacyjną firmą faktoringową, która proces finansowania faktury jako pierwsza w Polsce, przeprowadziła w całości online - bez konieczności dostarczenia dodatkowych papierowych dokumentów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych Fandla zapewnia szybkie i elastyczne finansowanie faktur dostępne dla mikro i małych firm. Firma powstała w 2016 roku i jest już partnerem z ugruntowaną pozycją rynkową.

 

Fandla wyróżnia się na rynku faktoringowym, koncentracją na prostocie i szybkości procesu finansowania. Dzięki temu, zapewnienia małym przedsiębiorcom wsparcia w sprostaniu bieżącym wyzwaniom finansowym, bez konieczności realizacji dodatkowych czynności i przekazywania dokumentów w formie papierowej, co bezpośrednio przekłada się na skrócenie oraz uproszczenie procesu finansowania faktur poprzez faktoring.

 

Faktoring stworzony dla małych firm

Korzystanie z usług Fandla, nie wiąże się z koniecznością zawierania długoterminowej umowy, ani obowiązkowego zgłaszania do sfinansowania wszystkich wystawianych faktur. Z faktoringu w Fandla można korzystać w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością, również zupełnie jednorazowo. To elastyczne podejście jest szczególnie korzystne dla małych firm oraz firm działających w branżach sezonowych. Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o tym, których kontrahentów i jakie faktury będzie zgłaszał do finansowania w ramach korzystania z usługi faktoringu.

 

Korzystanie z usług faktoringu Fandla rozpoczyna się od podpisanie Umowy Ramowej Współpracy. Umowa z Fandla jest zawierana 100% online, z użyciem elektronicznych form potwierdzania tożsamości jak przelew w kwocie 1 zł lub za pośrednictwem usługi Kontomatik. Dzięki  temu umowa współpracy zawierana jest nawet w kilka minut. Od tego momentu, od razu można już w Panelu Klienta zgłaszać faktury do finansowania.

 

Fandla dokonuje weryfikacja zgłoszonej faktury w oparciu o własny, indywidualny model służący do oceny wiarygodności, zarówno potencjalnych klientów zainteresowanych faktoringiem, jak i zgłoszonych kontrahentów. Ze względu na pełną jego automatyzację oraz zastosowanie zaawansowanych modeli matematyczno-statystycznych, nawet w ciągu godziny od zgłoszenia faktury, Fandla podejmie decyzję o wyrażeniu zgody na finansowanie.

 

Wypłata środków następuje natychmiast po potwierdzeniu faktury przez jej odbiorcę. Fandla potwierdza fakturę z odbiorcą, aby wiedział, w jakim terminie i jaką kwotę powinien zapłacić, oraz wyraził zgodę na dokonanie cesji wierzytelności (przeniesienie prawa własności do wierzytelności z wystawcy faktury, na faktora). Kontakt z odbiorcą odbywa się zwykle drogą mailową.

 

Przedsiębiorca, korzystający z faktoringu Fandla nie musi już pilnować wszystkich terminów faktur, ponieważ Fandla przejmuje na siebie monitoring płatności należności z faktury. Faktor nie tylko udziela natychmiastowego finansowania, ale także w dużym stopniu przejmuje na siebie czynności związane z terminowym regulowaniem zobowiązania przez kontrahenta. W przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie faktury powyżej 7 dni (od terminu zapadalności faktury) Fandla rozpoczyna polubowną windykację kontrahenta.

 

 

Opinie klientów o FANDLA:

Opinia BE-FAST

 

Opinia Sebastiana Gostomczyka

 

 

Poznaj szczegóły oferty FANDLA:

 

Dane firmy:

Fandla Faktoring sp. z o.o.
ul. Huculska 6
00-730 Warszawa
KRS: 0000706157
NIP: 5842765332
REGON: 368838749

Pieniędze kiedy potrzebujesz! Możesz sfinansować tylko jedną fakturę lub więcej, a płacisz tylko wtedy kiedy korzystasz z faktoringu. Cały proces w 100% online.

Więcej...