prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Droga do faktoringu:

  Etap I Rozpoznanie przez doradcę potrzeb oraz zapoznanie się z sytuacją i profilem Twojej firmy.
  Etap II Analiza danych - kluczowych parametrów - dotyczące firmy oraz jej oczekiwań, aby w ten sposób sprawnie i trafnie wytypować właściwe źródła finansowania i dostawców usługi (faktorów).
  Etap III Rozpoczęcie w imieniu firmy rozmowy z instytucjami finansowymi  „wytypowanymi" w procesie wyszukiwania dopasowanych ofert. Na tym etapie faktorzy mogą skontaktować się bezpośrednio z firmą aby doprecyzować szczegóły ewentualnej współpracy (chyba, że firma nie życzy sobie kontaktu do czasu otrzymania/wyboru oferty).
  Etap IV Instytucje finansowe analizują sytuację firmy oraz portfel kontrahentów i w przypadku akceptacji - przygotowują oferty. Jeżeli firma otrzyma więcej niż jedna ofertę będzie możliwość przygotowania (bezpłatnie) kalkulacji porównawczej uwzględniającej wagę poszczególnych składników ofert w ostatecznym koszcie.
  Etap V Wybierasz najkorzystniejszą ofertę. Zostaje podpisana umowa i uruchomione finansowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli Twoje firma  będzie mogła liczyć na oferty od znaczącej liczby (np. kilkunastu) instytucji faktoringowych to potencjalni oferenci zostaną wyselekcjonowani i „przefiltrowani", tak aby pozostali najlepiej dopasowani do oczekiwań firmy. Chyba, że zażyczysz sobie inaczej np. maksymalną liczbę możliwych ofert.

Jeżeli liczba potencjalnych oferentów będzie ograniczona, czyli tylko kilku a czasami może być to tylko jeden faktor – zastosowane zostanie mniej rygorystyczne „filtrowanie" – tak aby Twoja firma mogła wybierać między dostępnymi ofertami.