Skip to main content

Faktoring dla rolników

Jest dedykowany dla branży rolnej i uwzględnia jej indywidualną specyfikę m.in. sezonowość oraz rolnika jako podmiot transakcji.   

Działalność rolnicza jest działalnością, dla której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców. Konsekwencją tego są m.in. ograniczenia w dostępie rolników do produktów skierowanych do przedsiębiorców. W niektórych firmach faktoringowych faktoring dla rolników jest jednak możliwy - bez konieczności zakładania firmy. Warunkiem jest jedynie prowadzenie sprzedaż wytworzonych produktów rolno-spożywczych na podstawie dokumentów sprzedaży — faktury VAT.

Jak znaleźć faktoring dla rolników - w 3 krokach:

Aby skorzystać z faktoringu dla rolnictwa:

1) Wybierz rodzaj faktoringu odpowiadający Twoim potrzebom. 

rodzaje faktoringu

 

2) W filtrze znajdź "Formę działalności" i zaznacza opcje "rolnik będący płatnikiem VAT",

faktoring dla rolnikow

Możesz oznaczyć również inne parametry np. wybrać walutę rozliczeniową itp. Nie jest to konieczne, ale pozwoli szybko wykluczyć oferty faktoringu niepasujące do Twoich potrzeb.

3) Wciśnij "Szukaj".

Teraz tylko porównaj i wybierz najlepiej dopasowaną ofertę faktoringu dla rolników.