Faktoring eksportowy (zagraniczny)

Kompleksowo wspiera firmę na rynkach międzynarodowych. Faktoring eksportowy poza finansowaniem daje firmie możliwość przeniesienia na faktora takich czynności jak: weryfikacja zagranicznych kontrahentów, przejęcie ryzyka opóźnień płatniczych oraz niewypłacalności, a także bieżący monitoring kontrahentów.

Z faktoringu eksportowego mogą korzystać przedsiębiorstwa już działające ma rynkach międzynarodowych oraz firmy, które dopiero rozpoczynają współpracę z zagranicznym kontrahentem i potrzebują finansowania na realizacje transakcji oraz chcą zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych operacji handlowych.

Faktoring eksportowy dodatkowo zabezpiecza firmę przed ryzykiem różnic kursowych, ponieważ może być rozliczany (bez przewalutowania) w walutach EURO, USD, GBP.

Max. limit finansowania40 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania10 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania5 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania2 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania2 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania1 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)95%
Szczegóły

Więcej...