Faktoring importowy umożliwia finansowanie, przedsiębiorcom dokonującym zakupów towarów lub usług od zagranicznych dostawców. Jest to faktycznie wariant faktoringu odwrotnego (zakupowego), w którym firma faktoringowa wypłaca środki zagranicznemu dostawcy w obcej walucie.
W faktoringu importowym firma faktoringowa zapłaci za zakupy twojemu zagranicznemu dostawcy. Twoja firma natomiast zwróci finansowanie faktorowi (firmie faktoringowej) w uzgodnionym, późniejszym terminie.     

 

 

Jak znaleźć faktoring importowy - w 3 krokach:

Aby skorzystać z faktoringu dla importowanych produktów lub usług:
1) Przejdź do Ofert faktoringu
2) W filtrze znajdź i zaznacza opcje "faktoring odwrotny" oraz odpowiednią walutę, w której dokonywany będzie zakup.

faktoring importowy

Możesz oznaczyć również inne parametry np. formę działalności firmy czy staż swojej firmy itp. Nie jest to konieczne, ale pozwoli szybko wykluczyć oferty faktoringu niepasujące do Twojej firmy.
 

3) Wciśnij "Szukaj".

Teraz tylko porównaj i wybierz najlepiej dopasowaną ofertę faktoringu dla Twojej nowej firmy.