prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Mikrofaktoring

To usługa finansowania faktur dedykowana dla mikro i małych firm. Pozwala mikro przedsiębiorcy objąć faktoringiem dowolną liczbę faktur, również tych o niskich nominałach. Poprzez mikrofaktoring można sfinansować nawet tylko jedną fakturę o wartości mniejszej niż tysiąc złotych.   

Z mikrofaktoringu można korzystać w dowolnej chwili bez konieczności zawierania stałej umowy współpracy.

* * *

Aby zapytać o oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację:

Faktoring odwrotny (zamówieniowy)

Firma chcąca skorzystać z dłuższych terminów płatności a nie mogąc ich uzyskać u swojego dostawcy, może skorzystać z faktoringu odwrotnego.

W faktoringu odwrotnym to faktor w imieniu firmy reguluje zobowiązania wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców ale wobec faktora w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie.

Faktoring odwrotny pozwala firmie wydłużyć terminy płatności a jednocześnie uzyskać upusty i rabaty z tytułu wcześniejszej spłaty wierzytelności.

W faktoringu odwrotnym badana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa oraz wymagane ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe.

* * *

Aby zapytać o oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację:

Faktoring dla firm transportowych

Usługa faktoringu dla transportu to rozwiązanie dopasowane do specyfiki branży transportowej. Dzięki faktoringowi firma transportowa uzyskuje gotówkę zaraz po wykonaniu dostawy i wystawieniu faktury. Z usługi mogą skorzystać spedytorzy, przewoźnicy krajowi oraz międzynarodowi.

Ze względu na specyfikę branży w której zlecenia pochodzą często z giełdy ładunków i mają charakter jednorazowy, nie zawsze uda się zastosować typowego faktoringu. Możemy zaproponować jednak inne rozwiązanie wspomagające płynność. Jest to zbliżone konstrukcją do faktoringu finansowanie dla małych firm oparte o przedstawiane faktury, również z pojedynczych zleceń.

* * * 

Aby otrzymać oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację:

Faktoring dla budownictwa

Dedykowane rozwiązanie uwzględnia indywidualną specyfikę branży budowlanej m.in.: trudny sektor podwyższonego ryzyka, jednorazowe kontrakty, mało faktur ale o znacznej wartości, sezonowość.

Faktoring dla budownictwa to dwa warianty dedykowane dla dwóch odmiennych grup przedsiębiorstw:

  • producentów i dystrybutorów, którzy dostarczają materiały dla budownictwa,
  • firm budowlanych realizujących jednorazowe kontrakty (wykonawstwo) - z tego rozwiązania może korzystać zarówno główny wykonawca jak i podwykonawca.

Proponowane rozwiązanie pozwala na sfinansowanie np. całego kontraktu, jak również tylko wybranych, pojedynczych faktur – w zależności od potrzeb np. w okresie zwiększonej aktywności biznesowej.

* * *

Aby otrzymać oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację:

Faktoring dla rolnictwa

Jest dedykowany dla branży rolnej i uwzględnia jej indywidualną specyfikę m.in. sezonowość oraz rolnika jako podmiot transakcji.   

Dotyczy finansowania transakcji sprzedaży dokonywanych:

  • na rzecz rolników m.in.: sprzedaży środków ochrony roślin, sprzedaży pasz dla zwierząt itp.
  • lub przez rolników prowadzących działalność gospodarczą (m.in.: sprzedaż wyrobów rolno-spożywczych, sprzedaż bydła itp.)

* * *

Aby otrzymać oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację: