Faktoring odwrotny - Abonamentowy

eFaktor faktoring

 

Faktoring odwrotny w abonamencie to rozwiązanie gdzie Twoje firma płaci tylko zryczałtowany koszt limitu faktoringowego, czyli tylko jedną miesięczną opłatę abonamentową liczoną od wysokości przyznanego limitu. W tym czasie korzysta z faktoringu odwrotnego, finansując swoje zakupy już bez żadnych innych dodatkowych opłat. Opłata abonamentowa przy faktoringu zakupowym to już od 1,99% miesięcznie.

W wariancie abonamentowym maksymalny limit finansowania to 100 tys. zł, ale nie więcej niż 30% obrotów miesięcznych Twojej firmy (średnia liczona z ostatnich 3 miesięcy).

Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które na dzień wydawania decyzji są czyste w bazach oraz nie mają zaległości w ZUS i US.

 

Rodzaj faktoringu faktoring odwrotny
Max. limit finansowania 100 000 PLN
Min. limit finansowania 50 000 PLN
Forma księgowości
  • karta podatkowa
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
Min. wiek firmy 24 miesiące
Waluta rozliczeniowa PLN
Max. termin płatności 60 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 100%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje