Skip to main content

Faktoring kontraktowy

FaktorOne baner1

Faktoring kontraktowy to oferta dedykowana dla firm współpracujących z Jednostkami Samorządowymi oraz Spółkami Skarbu Państwa.

Oferta idealnie pasuje do wymagań i specyfiki projektów związanych z kontraktami budowlanymi. Faktoring kontraktowy obejmuje możliwość wypłaty środków już od 1 dnia rozpoczęcia prac. Jest to sposób na finansowanie bieżących wydatków związanych z realizacją projektu jak np. zakup materiałów budowlanych oraz regulowanie należności wobec podwykonawców.

FaktorOne wypłaca do 70% wartości przyszłej faktury. Nawet do 3,5 mln PLN. Z terminem spłaty do 12 miesięcy.

Przykładowy przebieg procesu finansowania kontraktu: 

Faktoring kontraktowy

Dzięki dostępowi do zaliczek na przyszłe płatności Twoja firma może skupić się na efektywnym wykonywaniu prac, zamiast martwić się o brak środków na bieżące potrzeby.

Proces decyzyjny FaktorOne pozwala otrzymać odpowiedź w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku, umożliwiając szybkie planowanie działań. Brak wymagania zabezpieczeń twardych — zabezpieczeniem finansowania kontraktu jest tylko weksel i cesja.

Parametry usługi:

Rodzaj faktoringu:
faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:
3,5 mln PLN
Min. limit finansowania:
100 000 PLN
Forma księgowości:
  • karta podatkowa
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności:
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
Min. wiek firmy:
6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:
PLN
Max. termin płatności:
365 dni
Min. termin płatności:
30 dni
Finansowanie faktury (brutto):
70%
Czas wypłaty:
24 h
Koszt:

Zamawiam kalkulacje