Skip to main content

Finansowanie zakupów

Faktoria faktoring 1cta

Umowę finansowania zakupów (faktoringu odwrotnego) zawierasz na czas nieokreślony i masz możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W trakcie obowiązywania umowy możesz dodawać kolejnych dostawców do finansowania.

Z usługi faktoringu zakupowego w Faktorii możesz skorzystać, zarówno wobec dostawców krajowych, jak i z krajów europejskich (kraje Unii Europejskiej, Szwajcaria, Norwegia). Faktoria finansuje faktury zarówno w walucie PLN, jak i EUR.

Dzięki procesowi on-line masz możliwość uzyskania szybkiej decyzji i uruchomienia finansowania. Aby otrzymać ofertę finansowania zakupów w Faktorii, potrzebne będą jedynie NIP Twoje firmy, dane osobowe i wyciągi z konta firmowego za ostatnich 6 miesięcy.

Parametry usługi:

Rodzaj faktoringu:
faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:
350 000 PLN
Min. limit finansowania:
30 000 PLN
Forma księgowości:
 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności:
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
 • rolnik będący płatnikiem VAT
Min. wiek firmy:
12 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:
 • PLN
 • EUR
Max. termin płatności:
120 dni
Min. termin płatności:
7 dni
Finansowanie faktury (brutto):
100%
Czas wypłaty:
24 h
Koszt:

Zamawiam kalkulacje