Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Firma chcąca skorzystać z dłuższych terminów płatności, a nie mogąc ich uzyskać u swojego dostawcy, może skorzystać z faktoringu odwrotnego (zwanego też: faktoringiem odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, zwrotnym, zobowiązaniowym lub faktoringiem dłużnym). Rozwiązanie to pozwala na finansowanie firmowych zakupów i terminowe regulowanie zobowiązań.

To jedyny rodzaj faktoringu dostępny także dla przedsiębiorstw działającym w modelu B2C (obrót gotówkowy i paragonowy) - umożliwia np. zatowarowanie sklepu.

W faktoringu odwrotnym to faktor w imieniu firmy reguluje zobowiązania wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców, ale wobec faktora w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie.

Faktoring odwrócony pozwala firmie wydłużyć terminy w którym będzie dokonywać płatności. Jednocześnie dzięki wykonanej przez faktora natychmiastowej płatności, firma może starać się i uzyskać u dostawców upusty i rabaty z tytułu dokonania wcześniejszej spłaty wierzytelności (tzw. skonto).

W faktoringu odwrotnym oceniana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa starającego się o faktoring oraz może być wymagane ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe. Zastosowanie zabezpieczenia rzeczowego pozwala na większą tolerancję i elastyczność ze strony faktora oraz wyższy limit finansowania.

Max. limit finansowania350 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania100 000 PLN
Max. termin płatności60 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania100 000 PLN
Max. termin płatności60 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania40 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania100 000 PLN
Max. termin płatności360 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania50 000 PLN
Max. termin płatności1080 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania3 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania250 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania1 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...