Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Firma chcąca skorzystać z dłuższych terminów płatności, a nie mogąc ich uzyskać u swojego dostawcy, może skorzystać z faktoringu odwrotnego (odwróconego, zakupowego, zamówieniowego). Rozwiązanie to pozwala na finansowanie firmowych zakupów i terminowe regulowanie zobowiązań.

To jedyny rodzaj faktoringu dostępny także dla przedsiębiorstw działającym w modelu B2C (obrót gotówkowy i paragonowy) - umożliwia np. zatowarowanie sklepu.

W faktoringu odwrotnym to faktor w imieniu firmy reguluje zobowiązania wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców, ale wobec faktora w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie.

Faktoring odwrócony pozwala firmie wydłużyć terminy w którym będzie dokonywać płatności. Jednocześnie dzięki wykonanej przez faktora natychmiastowej płatności, firma może starać się i uzyskać u dostawców upusty i rabaty z tytułu dokonania wcześniejszej spłaty wierzytelności (tzw. skonto).

W faktoringu odwrotnym oceniana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa oraz może być wymagane ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury Szczegóły
Finansowanie zakupów
100 000 PLN
360 dni
100%
Faktoring zakupowy
300 000 PLN
180 dni
100%
Faktoring odwrotny - Abonamentowy
100 000 PLN
60 dni
100%
Faktoring odwrotny
1 500 000 PLN
60 dni
100%
Finansowanie zakupów
50 000 PLN
60 dni
100%