Skip to main content

Faktoring odwrotny (zakupowy)

Firma chcąca skorzystać z dłuższych terminów płatności, a nie mogąc ich uzyskać u swojego dostawcy, może skorzystać z faktoringu odwrotnego (zwanego też: faktoringiem odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, zwrotnym, zobowiązaniowym lub faktoringiem dłużnym). Rozwiązanie to pozwala na finansowanie firmowych zakupów i terminowe regulowanie zobowiązań.

To jedyny rodzaj faktoringu dostępny także dla przedsiębiorstw działającym w modelu B2C (obrót gotówkowy i paragonowy) - umożliwia np. zatowarowanie sklepu.

W faktoringu odwrotnym to faktor w imieniu firmy reguluje zobowiązania wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców, ale wobec faktora w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie.

Faktoring odwrócony pozwala firmie wydłużyć terminy w którym będzie dokonywać płatności. Jednocześnie dzięki wykonanej przez faktora natychmiastowej płatności, firma może starać się i uzyskać u dostawców upusty i rabaty z tytułu dokonania wcześniejszej spłaty wierzytelności (tzw. skonto).

W faktoringu odwrotnym oceniana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa starającego się o faktoring oraz może być wymagane ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe. Zastosowanie zabezpieczenia rzeczowego pozwala na większą tolerancję i elastyczność ze strony faktora oraz wyższy limit finansowania.

Filtry

Dostępne oferty


Faktoring z linią zakupową

Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktoring odwrotny

Max. limit finansowania
7 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktoring kontraktowy

Max. limit finansowania
3,5 mln PLN
Max. termin płatności
365 dni
Finansowanie faktury (brutto)
70%

Faktoring odwrotny

Max. limit finansowania
1 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Finansowanie zakupów

Max. limit finansowania
350 000 PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktoring zaliczkowy

Max. limit finansowania
250 000 PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%

Limit zakupowy

Max. limit finansowania
100 000 PLN
Max. termin płatności
360 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktoring odwrotny - Abonamentowy

Max. limit finansowania
100 000 PLN
Max. termin płatności
60 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Finansowanie zakupów

Max. limit finansowania
100 000 PLN
Max. termin płatności
60 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktoring zakupowy

Max. limit finansowania
100 000 PLN
Max. termin płatności
365 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktura na raty

Max. limit finansowania
50 000 PLN
Max. termin płatności
1080 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%