Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Firma chcąca skorzystać z dłuższych terminów płatności, a nie mogąc ich uzyskać u swojego dostawcy, może skorzystać z faktoringu odwrotnego (zwanego też: faktoringiem odwróconym, zakupowym, zamówieniowym, zwrotnym, zobowiązaniowym lub faktoringiem dłużnym). Rozwiązanie to pozwala na finansowanie firmowych zakupów i terminowe regulowanie zobowiązań.

To jedyny rodzaj faktoringu dostępny także dla przedsiębiorstw działającym w modelu B2C (obrót gotówkowy i paragonowy) - umożliwia np. zatowarowanie sklepu.

W faktoringu odwrotnym to faktor w imieniu firmy reguluje zobowiązania wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców, ale wobec faktora w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie.

Faktoring odwrócony pozwala firmie wydłużyć terminy w którym będzie dokonywać płatności. Jednocześnie dzięki wykonanej przez faktora natychmiastowej płatności, firma może starać się i uzyskać u dostawców upusty i rabaty z tytułu dokonania wcześniejszej spłaty wierzytelności (tzw. skonto).

W faktoringu odwrotnym oceniana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa starającego się o faktoring oraz może być wymagane ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe. Zastosowanie zabezpieczenia rzeczowego pozwala na większą tolerancję i elastyczność ze strony faktora oraz wyższy limit finansowania.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktura na raty
50 000 PLN
1080 dni
100%

Więcej...

Limit zakupowy
100 000 PLN
360 dni
100%

Więcej...

Finansowanie zakupów
350 000 PLN
120 dni
100%

Więcej...

Faktoring z linią zakupową
40 mln PLN
120 dni
100%

Więcej...

Faktoring odwrotny
1 mln PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring zaliczkowy
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring odwrotny
3 mln PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring odwrotny - Abonamentowy
100 000 PLN
60 dni
100%

Więcej...

Finansowanie zakupów
100 000 PLN
60 dni
100%

Więcej...