Faktoring pełny

Faktor: Faktoria

Skorzystanie z usługi faktoringu pełnego oznacza finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka przez Faktorie. Bez ograniczeń branżowych.

Faktoria przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty przez odbiorcę za fakturę. Jeśli więc kontrahent okaże się niewypłacalny, Twoja firma nie musi się tym martwić.

Możliwe są daw warianty rozliczeń:
1) Opcja standardowa: prowizja od finansowania (liczona dziennie do faktury brutto) oraz prowizja od limitu (raz w roku).
2) Opcja abonamentowa: stała miesięczna opłata umożliwiająca finansowanie do wysokości ustalonego limitu.

Dzięki procesowi on-line masz możliwość uzyskania szybkiej decyzji oraz podpisania umowy. Przy limicie finansowania do 400 tys. PLN możesz podpisać umowe przelewem (za 1 zł) lub podpisem kwalifikowanym.
Masz zapewnione minimum formalności – jedyne czego potrzebujesz to dane firmy i wyciągi za ostatnie 6 miesięcy.

 

Rodzaj faktoringu faktring pełny
Max. limit finansowania 1 200 000 PLN
Min. limit finansowania 30 000 PLN
Forma księgowości
 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy 6 miesięcy
Waluta
 • PLN
 • EUR
Max. termin płatności 120 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 80% do 95%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje