Faktoring pełny (bez regresu)

To połączenie korzyści wynikających z finansowania należności z zabezpieczeniem ryzyka braku zapłaty. Twoja firma otrzymuje finansowanie, a potencjalne konsekwencji wynikające z ewentualnej niewypłacalność kontrahenta są minimalizowane. Faktoring pełny chroni firmę przed złymi długami powstałymi z winy odbiorcy.

Faktoring pełny oznacza wyższe bezpieczeństwo transakcji, ponieważ ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor i/lub ubezpieczyciel. Wiąże się to z dodatkowym kosztem ubezpieczenia lub prowizją za przejęcie ryzyka.

Max. limit finansowaniabrak ograniczeń
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania1 200 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania1 000 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...