prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Faktoring ukryty (cichy, tajny)

Typowy faktoring wymaga akceptacji przez odbiorcę cesji wierzytelności - czyli przeniesieniu praw do wierzytelności na instytucje finansową. Kiedy kontrahent nie wyraża zgody na cesję, uniemożliwia to uzyskanie finansowania. Rozwiązaniem może być wówczas faktoring ukryty – czyli faktoring bez konieczności uzyskania zgody i informowania odbiorcy.

Z faktoringu ukrytego szczególnie często korzystają firmy dostarczające towary do sieci handlowych.

Ograniczeniem dla zastosowania faktoringu ukrytego może być konieczność przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń. Faktoring ukryty bez dodatkowych zabezpieczeń jest możliwe zwykle w dwóch przypadkach:

      1. jeżeli odbiorcy to firmy o bardzo dobrej reputacji i sytuacji finansowej, a firma prowadzi działalność dłużej niż 24 miesiące, 
               lub
      2. jeżeli potrzebny limit finansowania nie przekracza 300 tys. zł.

W innych przypadkach może być potrzebne dodatkowe zabezpieczenia rzeczowe.

* * *

Aby zapytać o oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację: