Faktoring ukryty (cichy, tajny)

Typowy faktoring wymaga akceptacji przez odbiorcę cesji wierzytelności - czyli przeniesieniu praw do wierzytelności na instytucje finansową. Kiedy kontrahent nie wyraża zgody na cesję, uniemożliwia to uzyskanie standardowego finansowania. Rozwiązaniem może być wówczas faktoring ukryty (tajny, cichy, niejawny) – czyli faktoring bez konieczności uzyskania zgody i informowania odbiorcy.

Z faktoringu ukrytego mogą skorzystać firmy prowadzące działalność przez minimum 6 miesięcy, których odbiorcami są przedsiębiorstwa lub instytucje o dobrej reputacji i kondycji finansowej. W niektórych przypadkach aby skorzystać z faktoringu cichego potrzebne może być przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych. Zastosowanie zabezpieczenia rzeczowego pozwala na większą tolerancję i elastyczność ze strony faktora oraz wyższy limit finansowania.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Idea Płynności QUICK
100 000 PLN
60 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring cichy
200 000 PLN
60 dni
70% do 90%

Więcej...

Faktoring cichy
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring cichy
3 mln PLN
120 dni
70% do 75%

Więcej...