Faktoring niepełny

Billecta faktoring

 

Faktoring classic czyli faktoring z regresem to najbardziej dostępna forma finansowania i najtańsza opcja usługi faktoringowej w ofercie Billecta.

Niezwłocznie otrzymasz pieniądze z wystawionej kontrahentowi faktury, zaś Twój kontrahent zapłaci w terminie wskazanym na fakturze. Prawo do regresu będzie miało zastosowanie tylko w razie gdy kontrahent nie ureguluje należności z tytułu faktury na rzecz Billecta.

Nie ma konieczności ustanawiania obowiązkowych limitów i płacenia za środki w gotowości. Opłaty naliczane są tylko od przekazanych do finansowania faktur.

Możliwe jest przekazywanie do faktorigu faktur wystawianych w walutach obcych: USD, EUR, GBP oraz SEK i CZK.

Rodzaj faktoringu faktoring niepełny
Max. limit finansowania 1 mln PLN
Min. limit finansowania 5 000 PLN
Forma księgowości
 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy 6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa
 • PLN
 • EUR
 • USD
 • GBP
 • inne
Max. termin płatności 90 dni
Min. termin płatności 7 dni
Finansowanie faktury (brutto) 100%
Czas wypłaty 24h robocze
Koszt

Zamawiam kalkulacje