Faktoring niepełny jawny

indos faktoring jawny

 

Z finansowania skorzystać mogą firmy ze wszystkich branż, niezależnie od wielkości obrotów. Bez bankowych procedur, również z zadłużeniem w ZUS i US. Masz niepewną sytuację finansową? Nie szkodzi! Dla INDOS najważniejsza jest wiarygodność podmiotu, który ma opłacić fakturę.

Pakiet bezpłatnych usług, które otrzymasz w ramach faktoringu jawnego:

 • monitorowanie terminowości płatności dokonywanych przez kontrahentów,
 • rozliczanie i księgowanie należności objętych faktoringiem,
 • raportowanie o stanie rozliczeń pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w faktoringu.

Ponieważ faktoring niepełny nie zabezpiecza od niewypłacalności kontrahenta, to jeżeli jednak płatnik nie będzie chciał spłacić zobowiązania - INDOS oferuje również pełne wsparcie w zakresie windykacji długu.

Faktury do finansowania wyślesz przez internetową platformę do obsługi klientów - INDOS przyjmie do finansowania również pojedyncze faktury, nie wymagając cesji globalnej. Poza jednorazową opłatą przygotowawczą od przyznanego limitu INDOS nie stosuje żadnych stałych miesięcznych opłat ryczałtowych. Zapłacisz tylko za faktyczny czas i wysokość kwoty finansowania. Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i wynosi od 0,071% netto dziennie wartości faktury oddanej do faktoringu. Koszt rozliczany jest proporcjonalnie za ilość dni finansowania. Prowizja ta pobierana jest wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania, po wpłacie od Twojego kontrahenta.

 

Istnieje możliwość skorzystania z zabezpieczenia w postaci gwarancji spłaty limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, przeznaczonych dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu i należących do kategorii MŚP albo będących dużymi przedsiębiorcami z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rodzaj faktoringu faktoring niepełny
Max. limit finansowania 3 mln PLN
Min. limit finansowania 50 000 PLN
Forma księgowości
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa PLN
Max. termin płatności 120 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 80% do 85%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje