Idea Płynności

Idea Money faktoring

 

Produkt dedykowany przedsiębiorcom, którzy potrzebują stałej gwarancji płynności finansowej. Produkt dzięki uproszczonym procedurom i ograniczeniu formalności wyróżnia szybkość decyzji o przyznaniu limitu finansowania. Finansowanie może być uruchomione na podstawie skanu dowodu osobistego.

W tym rozwiązaniu możesz wybierać, które faktury chcesz finansować, a co za tym idzie, nie musisz przekazywać informacji o całym obrocie do Idea Money. Przekazane do finansowania faktury otrzymują również dodatkowy okres finansowania wydłużający czas na spłatę wierzytelności, ponad termin wskazany na fakturze.

W standardowym wariancie oferty Idei Płynności nie ma opłat za finansowanie, ani opłat administracyjnych. Płacisz tylko jedną miesięczną opłatę, pobieraną w formie abonamentu przez okres trwania umowy za korzystanie z finansowania. Miesięczna opłata abonamentowa za finansowanie jest stała, niezależnie od ilości przekazanych faktur oraz wykorzystanego limitu. Wysokość opłaty jest uzależniona od przyznanego Ci limitu faktoringowego.

Idea Płynności Light to natomiast wariant produktu dedykowany przedsiębiorcom, którzy chcą korzystać z usługi faktoringu, ale nie wystawiają regularnie faktur. W wariancie Light usługi przedsiębiorca płaci prowizje za każdy dzień finansowania.

Zamów indywidualną kalkulację, porównaj Idee Płynności oraz Idee Płynności Light i wybierz dla swojej firmy korzystniejszy wariant.

Przedsiębiorca ubiegający się o faktoring musi mieć min. 21 lat.

Rodzaj faktoringu faktoring niepełny
Max. limit finansowania 300 000 PLN
Min. limit finansowania 10 000 PLN
Forma księgowości
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa PLN
Max. termin płatności 90 dni
Min. termin płatności 5 dni
Finansowanie faktury (brutto) 80% do 100%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje