Faktoring z regresem (niepełny)

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje gotówkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia transakcji do faktora. Zgłoszenie transakcji polega na dostarczeniu kopi faktury – zwykle w formie elektronicznej z pośrednictwem dedykowanych systemów informatycznych.

Korzystanie z faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem) w pewnym stopniu ogranicza również ryzyko prowadzenia działalności handlowej dzięki bieżącej kontroli należności i monitoringowi odbiorców. Nie zabezpiecza jednak przed niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring z regresem (niepełny) to najtańsza forma faktoringu z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania3,5 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania40 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)do 70%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania2 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania15 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania1 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania250 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania3 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 85%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania10 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 95%
Szczegóły

Więcej...