Skip to main content

Faktoring z regresem (niepełny)

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje gotówkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia transakcji do faktora. Zgłoszenie transakcji polega na dostarczeniu kopii faktury – zwykle w formie elektronicznej z pośrednictwem dedykowanych systemów informatycznych.

Korzystanie z faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem) w pewnym stopniu ogranicza również ryzyko prowadzenia działalności handlowej dzięki bieżącej kontroli należności i monitoringowi odbiorców. Nie zabezpiecza jednak przed niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring z regresem (niepełny) to najtańsza forma faktoringu z uwagi m.in. na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.

Max. limit finansowania
300 000 PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
250 000 PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
10 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
200 000 PLN
Max. termin płatności
60 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
15 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
2 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
do 70%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
1 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
300 000 PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
2 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
7 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 85%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
3,5 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
15 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
95%
Szczegóły

Więcej...