Faktoring z regresem (niepełny)

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje gotówkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia transakcji do faktora. Zgłoszenie transakcji polega na dostarczeniu kopi faktury – zwykle w formie elektronicznej z pośrednictwem dedykowanych systemów informatycznych.

Korzystanie z faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem) w pewnym stopniu ogranicza również ryzyko prowadzenia działalności handlowej dzięki bieżącej kontroli należności i monitoringowi odbiorców. Nie zabezpiecza jednak przed niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring z regresem (niepełny) to najtańsza forma faktoringu z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring z regresem
40 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring niepełny
1 mln PLN
90 dni
95%

Więcej...

Faktoring jawny ekspres
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring masowy
40 mln PLN
120 dni
do 70%

Więcej...