Skip to main content

Faktoring z regresem (niepełny)

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje gotówkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia transakcji do faktora. Zgłoszenie transakcji polega na dostarczeniu kopii faktury – zwykle w formie elektronicznej z pośrednictwem dedykowanych systemów informatycznych.

Korzystanie z faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem) w pewnym stopniu ogranicza również ryzyko prowadzenia działalności handlowej dzięki bieżącej kontroli należności i monitoringowi odbiorców. Nie zabezpiecza jednak przed niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring z regresem (niepełny) to najtańsza forma faktoringu z uwagi m.in. na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.

Filtry

Dostępne oferty


Faktoring niepełny

Max. limit finansowania
10 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 95%

Faktoring niepełny

Max. limit finansowania
15 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 95%

Faktoring z regresem

Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%

Faktoring masowy

Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
do 70%